Indkaldelse til generalforsamling 2020

Del indlæg

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Foreningen af Danske Buejægere

Indkaldelse til generalforsamling

Med denne dagsorden indkaldes der til FADBs generalforsamling i Stenlille Jagtforenings hus den 14.09.2020 kl. 18.00
Adresse: Plantagevej 1c, Døjringe, 4180 Sorø.

Da der ved GF er et traktement, er der tilmelding til Jan-Ewald på jeh@fadb.dk inden 6 sept.

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Lasse Kristensen.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af revideret regnskab.
 5. Godkendelse af budget.
 6. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet noget fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelse.
  Bestyrelsen foreslår følgende genvalg for 2 år:
  Brian Lisborg modtager genvalg.
  Orla Hansen modtager genvalg.
  Suppleanter: vælges for 1 år.
  Ole Mathiesen modtager genvalg.
  Louise Hauge ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Brian Due.
  Susanne Kildeberg Frederiksen ønsker ikke genvalg.
 8. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår Lasse Kristensen.
 9. Eventuelt.

Se regnskab

Sekretær for FADB
Jan-Ewald Hovmand

Indkaldelse til generalforsamling 2020 Generalforsamling 2020 FADB Generalforsamling 2019 2