Buejagt på de store hjortearter

Del indlæg

Buejagt på de store hjortearter

Så kom rapporten om erfaringerne med buejagt på de store hjortearter. Skrevet af Niels Kanstrup og Christian Sonne fra Aarhus Universitet, Institut for Bioscience.

Jeg kan kun opfordre til at læse rapporten.

Rapportens konklusion giver et billede der ikke lover særlig godt for fremtiden på dette område, medmindre vi gør en særlig indsats og hele rapporten kalder på ideer til hvad vi som buejægere selv kan gøre for at medvirke til, at vi efter dette 3. forsøgs år med jagt på de store hjortearter, kan få jagten lovlig gjort.

Indberetning

Det er vigtigt at indberette korrekt, således at vores indberetninger stemmer overens med de indberetninger som Schweisshundeførerne laver. Det er den lette side af sagen og kræver meget lidt af den enkelte jæger. En internetforbindelse og viden om hvor man indberetter. Og så skal vi huske at der både skal indberettes på den særlige side for nedlagt stort hjortevildt https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/dec/paamindelse-om-indberetning-af-buejagt/ og på vores samlede nedlagte vildt en gang om året ved fornyelse af jagttegn https://mst.dk/friluftsliv/jagt/indberetning-af-vildtudbytte/ .

Det at indberette korrekt om nedlagt vildt, stort som småt, handler meget om den enkelte buejægers vilje til at indberette og motivation for at netop hans/hendes indsats afspejler vores troværdighed og det har afgørende betydning for den samlede buejagts eksistensberettigelse.

Men der kan også være misforståelser eller oplysninger, som schweisshundeføreren ikke registrerer. Hvis nogen er vidende om sådanne tilfælde, er det ekstra vigtigt, at man oplyser – gerne til bestyrelsen@fadb.dk – om det, så Niels Kanstrup og Christian Sonne kan få også dette belyst.

Etikken i højsædet

Uanset hvor vi kigger hen i vores folketing er der i alle partier indædte modstandere af buejagt – som er klar til at arbejde for nedlæggelse eller begrænsning af buejagten, senest har vi været vidner til hvor hurtigt et par politikere greb drabene i Norge og gjorde kritikken af buejagten til den dags agenda.

Det er min overbevisning, at det er den enkelte buejægers adfærd der er afgørende for det samlede billede af vores chancer for at gøre jagten på de store hjortearter permanent.

F.A.D.B.’s bestyrelse er kun en lille brik i dette arbejde – vi kan sammen med DJ og andre organisationer arbejde for at påvirke politikere og dem der sidder med afgørelsen – ligesom det foregik da buejagten på råvildt blev lovliggjort.

Del dine erfaringer

Lige nu vil dine erfaringer med buejagt på det store hjortevildt være gavnlige for os, vi har allerede fået et par uopfordrede beretninger om samarbejdet med schweisshundeførerne – som er både positive og udfordrende og som kalder på dialog med netop hundefolkene.

Har du erfaringer med afstand, afgivelse af skud, hvor langt vildtet går inden det forender og samarbejdet om eftersøgning af ramt men ikke forendt vildt, buens konditioner, pilevægt eller andet – vil vi meget gerne høre om det. Skriv til bestyrelsen@fadb.dk og skriv gerne om ideer til at løse de udfordringer vi står i. Jeg tror ekspertisen og en stor del af belægningen på vejen hen mod målet ligger hos den enkelte buejæger.

Kirsten Andersen, formand FADB