Referat af generalforsamling d. 26. april 2014

Referat af generalforsamling d. 26. april 2014

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende genvalg:
Dirigent:
Erik Larsen
Bestyrelsen:
Brian Lisborg
Steffen Jensen
Ole Mathiasen
Suppleanter:
Jesper Johansen
Jacob Sandberg
Revisor:
Lasse Kristensen

Formanden bød velkommen.

Pkt 1: Erik Larsen valgt til dirigent
Pkt 2: Dagsordenen blev godkendt
Pkt 3: Formandens beretning:

Pt. er vi 11 lokalforeninger og ca. 1400 medlemmer. Dette er igen en fremgang på mere end 300 medlemmer.
Antallet af jagttegnsberettigede buejægere pr 1/1 er ca. 1500 personer, dette er også en stigning på 300 personer.
I er alle sammen en stor del af denne succes. Der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde ude omkring i lokalforeningerne, for at få integreret og oplært nye buejægere.
En anden faktor, der spiller en stor rolle i vor flotte fremgang, er den store mediedækning, vi i øjeblikket nyder godt af. Bl.a. har Naturstyrelsen lavet to nye film. Jægernes Magasin har lavet 3 små film og lagt dem ud på diverse platforme, f. eks. vor egen hjemmeside. Endvidere er der diverse indslag på TV og Facebook.
Vi har lavet en film i samarbejde med Jægernes Magasin om, hvordan man tager et buejagttegn. Den ligger på stort set alle platforme, og er også lavet i redigeret udgave, så den kan bruges på diverse udstillinger f.eks. OCC.
De skrevne medier (Jæger, Nordisk Safariklub, Jagt og Natur osv.) har alle sammen uden undtagelse haft positive artikler om buejagt.
En enkelmandspræstation der også tjener at blive fremhævet her, er B2`s færdiggørelse af sin Big Five, som første dansker og en af de første europæere, der har fuldført den mest prestigefyldte Grand Slam: Afrikansk BIG FIVE. Han er samtidig den første buejæger som modtager Dianas Hunting Award, som blev uddelt af Bengt Bendtsen og Søren Gade. Også dette har bidraget med en masse positiv omtale, bl.a. 8 siders artikel i Jæger i marts og april.
På den kommercielle bane begynder det også at gå stærkt. Antallet af bueforhandlere er mere end fordoblet i det foregående år. Derudover er der også kommet en ny dansk fabrikant af buejagttilbehør: Cut Edge Tec Aps. De har med produktion af den nye småvildtsspids forhåbentlig startet en positiv fremtid for dem selv.
I september afholdt vi det første formandsmøde. Mødet blev afholdt i Vejen, og Claus Lind kom og fortalte om DJ’s jagtstrategi samt holdning til buejagt. Næste møde er fastsat til august måned og bliver afholdt hos Nordsjællands Buejægere. Dagsorden vil blive sendt ud inden mødet.
2013 var også året, hvor samarbejdet mellem DJ og FADB skulle op at køre for alvor.
DJ har nu fået valgt 8 buekoordinatorer og en formand, som bl.a. sammen med vor repræsentant (pt. Dennis Hausager) skal udgøre DJ`s bueudvalg. De er i skrivende stund ved at lave en arbejdsplan for det fremtidige arbejde, som bl.a. indbefatter et tæt samarbejde med FADB om udstillinger, forbundsmesterskaber osv.
Derudover er der også i skrivende stund ved at blive lavet et ”Politisk samarbejdsudvalg” bestående af tre personer fra DJ og tre fra FADB, der skal forberede forhandlingerne om buejagt på ”De fem store” samt reguleringsjagt.
Styrelsen vil desværre ikke åbne bekendtgørelsen, så vi kan få den samme prøveskive som riffeljægerne. Derimod er de ved at finde et billede af et rådyr i den rigtige farve og størrelse, så vi kan undgå de farveproblemer, som der er med de nuværende prøveskiver. Prøven er stadig ud til 25 m, og bliver ikke ændret foreløbig.
Forårsprøven er blevet genindført, og er fra starten en succes.
Efter visse mindre startproblemer, er den nye jægerportal også endt med at blive en succes. Den kører nu bl.a. med tilmelding til diverse prøvesteder, betaling af prøvegebyr, indberetning af vildt (desværre uden buespecifikation)
Til sidst lidt info fra det netop afholdte EBF møde i Slovakiet, hvor Danmark og FADB blev repræsenteret af Dennis Hausager:
Polen kunne fortælle, at de var rigtig godt på vej med en prøveperiode.
I Frankrig er alle restriktioner fjernet, og danske buejægere er meget velkomne dernede.
Spanien har lavet et spændende projekt om regulering i byerne med bue. De har oprettet specieltrænede buejægere i teams, der tager rundt og regulerer vildsvin, kronvildt og ibex om natten. De hårdt plagede indbyggere har taget rigtig godt imod projektet, så det er blevet en stor succes.
Inden jeg slutter af, skal der lyde en speciel tak til dem, der står på udstillingen i OCC, medens vi andre hygger os her.

TAK for ordet

Pkt 4: Kassereren fremlagde regnskabet med et overskud på kr 74.300. Regnskabet godkendtes.

Pkt 5: Budgettet blev godkendt

Pkt 6: Ingen indkomne forslag

Pkt 7: Bestyrelsesvalg:

Brian Lisborg, genvalg
Steffen Jensen, genvalg
Ole Mathiasen, genvalg
Valg af suppleanter:
Jørgen Vester
Jesper Johansen

Pkt 8: Kritisk revisor:
Lasse Kristensen, genvalg

Pkt 9: Eventuelt: Der blev gjort opmærksom på vigtigheden af en procedure i tilfælde af uheldige episoder i medierne mv.

Dirigent og formand takkede for god ro og orden

Referent: Steffen