Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.05.2021

Del indlæg

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.05.2021

Den 20. maj blev der afholdt bestyrelsesmøde i FADB. Her er referatet.

Deltagere på mødet var Jørgen Vester, Jan-Ewald Hovmand, Tom Buxbom, Orla Hansen og Lasse Skov Kristensen

Dagsorden

  1. Procesredegørelse.
  2. Afviklingsplan for årsmøde.
  3. Folder med information – udsendelsesdato.
  4. Omkostninger pr. kørte kilometer i privat bil.
  5. Evt.
  1. Lasse og Jan laver et oplæg til procesredegørelsen om midler i FADB, som fremlægges på næste møde. Under emnet orienterede Jørgen om sit møde i Ulfborg med Vestjyske Buejægere og Sydjyske Buejægere, og de muligheder DJ kan tilbyde. Dette møde var et meget positivt møde med meget positive tilbagemeldinger.
  2. Planen for årsmødet blev gennemgået og justeret lidt hist og pist, men ellers ser det spændende ud, så vi håber på et rigtig godt årsmøde.
  3. Informationsfolder og brev med oplysninger om fusionssamarbejdet er ved at være klar til at blive udsendt. Dette håber vi, at kan oplyse om nogle af de spørgsmål, der er i forhold til fusionen og det arbejde. Vi har lagt meget i at skulle fusionere, hvorfor vi opfordrer alle til at søge information på vores hjemmeside og på DJ’s hjemmeside for at få så korrekte informationer som muligt. Vi vil også opfordre til at kontakte os direkte, hvis der er spørgsmål eller tvivl. Så I er meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.
  4. Omkostninger ved kørsel i privat bil blev justeret til Statens takst.
  5. Evt.