Referat af FADB bestyrelsesmøde d. 21/2 2017

Referat af FADB bestyrelsesmøde d. 21/2 2017

Dagsorden for bestyrelsesmøde: Gennemgang af Buejægertræf 2017.

Formand Brian Lisborg fremlagde planen vedr. trofæopmåling i FADB regi på Buejægertræffet 2017 i Ribe. Forholdene omkring at erstattet den nuværende NSK medaljen med en FADB medalje blev diskuteret. Det blev besluttet, at prisen ikke må være højere end for nuværende.

Tom Buxbom og Ole Mathiesen, der kommer til at stå for opsætning af skydebanen ved Buejægertræffet i Ribe først i april, fremlagde deltager i forhold til dette. Planerne blev godkendt af bestyrelsen. Afvikling af runderne kommer til at se således ud:
1. runde skydes lørdag formiddag. Den består af 30 mål. I denne runde findes Danmarks Jægerforbunds forbundsmester.
2. runde skydes lørdag eftermiddag og kommer til at bestå af 10 mål.
3. runde skydes søndag formiddag og kommer til at bestå af 20 mål.
De tre skydning bliver således på i alt 60 mål.

At der kun skydes til 10 mål i 2. runde skyldes, at der skal være tid til præmieoverrækkelse i DJ regi, frokost, trofæopmåling og ”for sjov” skydning om eftermiddagen.

Det blev aftalt at:

– Jørgen Vester skal tage en snak med Robert Bedsted om mulighederne for at optage film over weekenden.

– Jesper Johansen skal lave en skriftlig beretning/referat af stævnet i løbet af weekenden. Både film og referat sendes herefter til Thomas Nissen for videre redigering, bearbejdelse og offentliggørelse.

– Jan-Ewald Hovmand snakker med Claus Bo Hansen angående medlemsdatabase, bekræftelse af medlemskab/indmeldelsespakke, tilmelding til Årets Buejægertræf osv.

– Alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg til generalforsamling genopstiller.

– Vedtægtsændringer sendes til Thomas Nissen i god tid inden generalforsamlingen.

Herefter fremlagde Jørgen Vester detaljer vedr. buetrimningskurser, der afholdes af David Hauge. På dette projekt går alt, som det skal.

Det blev også oplyst, at den nye lærebog om buejagt er under fortsat udarbejdelse og menes færdig i indeværende år.
Der har dog været forskellige udfordringer i udvalget under processen, hvorfor det er bestemt, at bestyrelsen ser nærmere på dette, for at skabe den nødvendige ro og stabilitet omkring arbejdet.

Så blev der snakket om detaljer vedr. og den generelle afholdelse af Buejægertræffet 2017. Hvad kan der gøres for at skabe hygge og god stemning? Muligheden for grillpølser ved bålpladsen om aftenen samt andre hyggelige aktiviteter blev diskuteret. Disse tiltag for at sprede folk ud på arealet, så de ikke kun befinder sig i spisesalen.

Brian Lisborg skal ved træffet byde deltagerne velkommen og sørge for, at de føler sig godt modtaget.

Jørgen Vester har kontakt til og fortsætter med at kontakte og indsamle div. donationer til div. præmier til træffet.

Derudover skal Jesper Johansen holde kontakt med sponsorer og få præmierne samlet ind. Det blev det også aftalt, at han skal undersøge muligheden for at få lavet ”små grise” til lillebror og tallerkener til storebror.

Jesper Johansen og Jan-Ewald Hovmand står for skydesedler og optælling ved træffet.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen