Referat bestyrelsesmøde

Del indlæg

Referat bestyrelsesmøde

Referat fra FADB’s bestyrelsesmøde 19. okt. 2020 på Knuthenborg.

Til stede:
Jørgen Vester.
Jan-Ewald Hovmand.
Tom Buxbom.
Brian Due.
Brian Lisborg.
Orla Hansen.

Punkt 1: Samarbejde med DJ og DGI:
Her er forhandlingerne med DGI pt. sat på stand by, da der i øjeblikket forhandles med DJ om den, ved to generalforsamlinger godkendte fusion. Formanden meddeler dette til Robert Bondo, DGI, som også skal vide, at vi fortsat er positive.
Sammenlægningen med DJ tilstræbes for at styrke buejagtens sag generelt og den politiske slagkraft omkring buejagtens sikring og fremtid.

Punkt 2: Fordeling af bestyrelsesopgaver:
Jørgen Vester varetager posten som formand.
Orla Hansen næstformand og sekretær.
Jan-Ewald er kasserer og skal sammen med Tom Buxbom og Brian Due planlægge GF 2021, som pt. er datosat til 27-29 august.
Orla Hansen deltager sammen med Jørgen Vester som forhandler ved diverse samarbejdsmøder med DJ, eller som stedfortræder for Jørgen, når han ikke kan møde.
Brian Lisborg fungerer som bindeled og kontaktperson, da han som tidligere formand og forhandler, kender alle parter i alle forhandlinger.
Mht. til lokalforeninger og deres loyalitet i forhold til vedtægterne, valgte bestyrelsen at lægge sagen i bero indtil videre. Dette pga. af forhandlingerne med DJ, som er opprioriteret.

Punkt 3: Facebook, hjemmeside:
Det blev aftalt at Kim Parking holder et vågent øje med Facebook, men at siden pt. forbliver åben for alle interesserede, uanset om der er egentligt medlemskab af FADB. Dog modereres indlæg fra ikke medlemskaber, hvis de er skadelige for FADB´s virke.
Der var ingen kommentarer til hjemmesiden, hvor bestyrelsen er tilfredse med indhold m.m.

Punkt 4: Næste møde:
Næste møde er fastsat til 07. dec. Inden dette møde, vil der have været flere forhandlinger med DJ, ligesom man kender udfaldet af DJ’s hovedbestyrelsesmøde pr. 24. nov.

Punkt 5: Evt.:
Her var ingen emner til diskussion.

Orla Hansen
Næstformand og sekretær