Et langt, sejt træk

Del indlæg

Et langt, sejt træk

Et langt, sejt træk FADB Leder Brian Sept. 2017Af den udtalelse, der blev publiceret af Det Dyreetiske Råd d. 1. sept. 2017, læser jeg, at Rådet er delt op i tre grupper med forskellige holdninger til buejagt på det store hjortevildt. Nogle af Rådets medlemmer har afholdt sig fra at drøfte en evt. udvidelse af den nuværende tilladelse til buejagt, da de generelt ønsker et totalt forbud. Denne holdning kan vi ganske givet ikke rykke ved, et synspunkt vi bare må acceptere.

Andre medlemmer af Rådet mener, at der skal fremskaffes mere sikker viden om tiden, fra dyret træffes, til det forender, ligesom de vil have mere viden om evt. anskydninger. Disse medlemmer stiller sig dog tvivlende overfor, om de data, der indsamles i en prøveperiode, i tilstrækkelig grad vil belyse, hvad der sker fra skudafgivelse og til dyret forender. Derfor anbefaler disse medlemmer, at der først foretages undersøgelser under kontrollerede forhold.

Her må vi blot konkludere, at de ikke har skellet til undersøgelsen om buejagt på råvildt, ligesom de heller ikke kan have taget stilling til de udenlandske undersøgelser, vi har forelagt dem. Vi er i FADB imod et kontrolleret forsøg i eks. et hegn, og kan således ikke bakke op om den holdning. Efter vores mening kan et sådant forsøg i nogen grad minde om dyrplageri, og det uden at det alligevel vil give et rimeligt billede af, hvordan de sidste minutter af jagten spænder af, fra pilen er sluppet, til dyret ligger forendt. Man kan ganske enkelt ikke sammenligne det at skyde dyr, der i et hegn kan være under stress, med jagt på fri vildtbane under forhold, hvor der afgives skud til helt rolige dyr.

Du kan læse dyreetisk råds udtalelse om buejagt: HER

Et sidste fragment af Rådet bakker som FADB op omkring ministerens indstilling. Og vi løfter jo armene nu, de er næsten helt oppe, men vi venter lige på, at forslaget bliver stemt igennem i Folketinget. Og så skal vi i gang med det store arbejde, der ligger i at få planlagt, hvem der tager sig af hvad, i forbindelse med rådgivning af Miljøstyrelsens folk.

Foreløbigt ser det ud til at det bliver Danmarks Jægerforbund, FADB og Miljøstyrelsen, der kommer til at stå for udarbejdelsen af de krav, der skal sættes op i forhold til, hvordan det hele skal forløbe og inden for hvilke rammer.

Man kan måske mene at udmeldingen den 1. sept. – altså på premieredagen for jagt på det store hjortevildt mange steder i Danmark – var lunefuld i sin timing. Der er sikkert blevet stillet mange spørgsmål den dag:
– Hvorfor var det hele ikke på plads til den dag?
– Hvornår bliver der åbnet for prøveperioden?
– Bliver det i indeværende sæson?
Til det vil jeg sige, at vi i FADB er godt tilfredse med, at der nu er lys forude, og at der ligger en stor arbejdsbyrde foran os inden åbningen. Vi skulle således meget gerne være klar til næste sæson, så vi kan få fire hele sæsoner at vurdere ud fra, i stedet for at starte hu-hej-vilde-dyr midt i denne sæson.

Vi skal have lavet rapporter, der skal udfyldes af de jægere, der får skudchance til de store arter, og vi skal have styr på hvilket grej, der kan/skal bruges til hvad, samt hvilke krav der skal arbejdes inden for.

Der kræves en jagtlovsændring for at Miljøministeren kan igangsætte en prøveperiode, så nu venter vi på at Folketinget igen samles til oktober. Så er det blot at håbe på, at Ministeren kan skaffe de 90 mandater, der skal til, og det uden ændringer til lovforslaget. Om alt går vel, vil en prøveperiode kunne skydes i gang til sæsonstart 2018. Vi får se!

Ellers er der blot at sige tak til alle de hårdtarbejdende ildsjæle, der har lagt kræfter i projektet. Og der er lagt mange timer i arbejdet gennem de sidste mange år. Det har godt nok været undertegnede og næstformand, Dennis Havsager, der har stået for forhandlingerne op til gennembruddet, men vi har blot fuldendt et arbejde, der blev begyndt for mange år siden. Jeg vil således gerne sige en speciel tak til de tidligere formænd for vores forening Erik Larsen og Lars Thorup samt til de mange, mange andre frivillige og kompetente mennesker, der har været en del af denne rejse. Tak!

Træk og slip til oktober, når i skal ud efter råvildtet og de mindre arter.

Brian Lisborg, formand for FADB