Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Med denne dagsorden indkaldes der til FADBs generalforsamling d. 08.09.2018 kl. 18.00 på adressen: Skovly Lejr og Kursuscenter, Bakkevej 54, 6760 Ribe.

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Kim Parking.

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Godkendelse af budget.

6. Vedtægtsændringer:
Bestyrelsen foreslår ændring af §9.1 stk. 3 ændres til ”senest 1/7” fra tidligere ”senest 1/3”.
Dertil foreslår bestyrelsen en ændring af §6 fra to til tre suppleanter.

7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet noget fra medlemmerne.

8. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår følgende genvalg:
Brian Lisborg.
Jesper Johansen.
Ole Mathiesen.
Suppleant, Tom Buxbom.
Der skal vælges 2. suppleant, bestyrelsen foreslår Orla Hansen.

9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Lasse Kristensen.

10. Eventuelt.

Sekretær for FADB
Jesper Johansen

 

På dette link finder du Regnskabet