FADB og DLS indgår samarbejde

Del indlæg

FADB og DLS indgår samarbejde

FADB og DLS indgår samarbejde FADB image 4

Pressemeddelelse

Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Dansk Land- og Strandjagt (DLS) indgår nu et samarbejde for at bevare den danske jagtmodel.

Samarbejdet går i vid udstrækning ud på at bevare den danske jagtmodel baseret på jagttider som vi kender. Vi vil arbejde for mest mulig jagt til de danske jægere, samt arbejde på at der kommer jagttid på flest mulige vildtarter ud fra et fagligt grundlag.

Der har altid været tradition for at styre afskydninger af arter og antal af han- og hun dyr ud fra jagttider og bekendtgørelser, og dette ønsker FADB og DLS bevaret.

FADB og DLS fortsætter som selvstændige foreninger og bibeholder hver deres egen organisationsstruktur og økonomi.

Samarbejdet ser vi som en nødvendighed nu hvor der er kommet ekstra meget fokus på naturnationalparker, klima- og naturpolitikken, hvor vi nu også ønsker indflydelse, samt for at modstå det pres der er kommet på jagtretten der naturlig følger med ejendomsretten, som vi senest har set i forbindelse med forsøget på indførelse af arealkravet og samforvaltnings ideen.

Samarbejdet skal også bruges til at trække de forskellige organisationer i retning af den danske jagtmodel, til gavn for naturen, vildtet og jægerne.

Det er ingen selvfølge at vi har den danske jagtmodel. Vi appellerer derfor nu også til jægerne om at bakke op om vores arbejde med et medlemskab i de respektive foreninger.

Kirsten Andersen Foreningen af Danske Buejæger. kia@fadb.dk web: fadb.dkKnud Marrebæk Dansk Land- og Strandjagt. formand@dls-jagt.dk web: dls-jagt.dk

Udtalelser:

Kirsten Andersen formand for FADB udtaler at sammen står de to jagtorganisationer stærkere til at opnå indflydelse på jagtens fremtid og der vil være flere snitflader hvor vi sammen vil kunne finde fælles fodslag til fremme for buejagten og jagten generelt.

FADB er åben for samarbejde med alle foreninger og interesseorganisationer, der arbejder for at fremme buejagten og den enkelte buejægers interesser. Fra DLS’s side kan vi kun få øje på synergier de to jagtorganisationer imellem, vi ser frem til samarbejdet udtaler Knud Marrebæk.