Er min jagtspids lovlig?

Del indlæg

Er min jagtspids lovlig?

Blandt buejægere diskuteres jævnligt, om det ene eller andet grej er lovligt at bruge på jagt herunder også de forskellige jagtspidser.

Miljøstyrelsens jurister har for nyligt slået fast, at til jagt og til buejagtprøven er det kun tilladt med 1 stabilisator monteret på buen; en præcisering af, at loven skal læses bogstaveligt, når der står ”en evt. stabilisator” – stabilisator er nævnt i ental.

I forlængelse heraf har FADB valgt også at sætte fokus på pilespidser. Der er et væld af forskellige spidser på markedet, og de er helt sikkert effektive men ikke nødvendigvis lovlige i Danmark. I sidste instans vil det være domstolene, der skal foretage en sådan vurdering, men det er den enkelte buejægers eget ansvar at vurdere, om spidsen er lovlig. Der findes ikke hverken en positiv liste over tilladte spidser eller en liste over ulovlige spidser.

Nedenstående guide kan være en hjælp, når man skal vurdere, om jagtspidsen er lovlig.

I Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v., er det beskrevet, hvilke krav der stilles til jagtspidsen.

Helt generelt kræves til alle jagtspidser at:

 • De skal være fremstillet af stål – dvs. alle andre materialer er ulovlige.
 • Må ikke være forsynet med modhager – dvs. der må ikke være noget i designet, der kan forhindre at spidsen kan trækkes/falde ud.
 • Må ikke være forsynet med eksplosiver eller gift.
 • Jagtspidsen skal være skærende (Husk at de altid skal holdes skarpe som barberblade).

Typer af jagtspidser, der må bruges:

Ved jagt på kronvildt, dåvildt og sikavildt:

 • Skal der bruges fastbladet jagtspids.
 • Skal der min. være 3 blade.
 • Skal den skærende diameter være min. 25 mm. – dvs. rundt om min. 3 blade skal der kunne dannes en cirkel med diameter på min. 25 mm. Vær opmærksom på, at bleederblade ofte er for små.

Ved jagt på råvildt, ræv, hare og gås:

 • Er kravene som ovenstående, dog må der også bruges mekanisk spids.

Vær opmærksom på, at nogle producenter opgiver skærende diameter, mens andre opgiver den samlede skæreoverflade (cutting surface). Det er den skærende diameter, som vist ovenfor, der benyttes i dansk lovgivning.

Ved jagt på andre vildtarter:

 • Må der bruges både fastbladet og mekanisk spids.
 • Skal der min. være 2 blade.
 • Skal den skærende diameter være min. 20 mm. – dvs. rundt om min. 2 blade skal der kunne dannes en cirkel med diameter på min. 20 mm.

Blunt:

Ved jagt på andre vildtarter må der anvendes blunt:

 • Anslagsflade på min. 16 mm. – dvs. blunten skal have en ubrudt anslagsflade med diameter på min. 16 mm.