Mens vi venter… Etik og sikkerhed

Del indlæg

Mens vi venter… Etik og sikkerhed

Efter efterårsferien er vi tilbage med serien “Mens vi venter…” med uddrag fra den kommende lærebog. Denne gang om etik og sikkerhed hvor der bl.a. refereres til en test lavet af EBF om, hvor langt en jagtpil flyver.

Den reviderede lærebog planlægges til at udkomme i umiddelbar forlængelse af den nye bekendtgørelse, der tillader buejagt på det store hjortevildt. Dette for at de nye regler kan komme med i bogen.

Læs også: Mens vi venter… Pilens virkning – FADB

Uddrag fra den kommende lærebog:

Etik:
Det er væsentligt at bestræbe sig på at efterleve de jagtetiske forskrifter, og som buejæger agere, så jagtformen kan møde accept i samfundet.

Mød velforberedt på jagt med grej, som med sikkerhed virker, og som du har trænet med. Det er ikke nok, at du har bestået den praktiske buejagtprøve. Efter prøven bør træningen holdes vedlige, således du ikke går på jagt, uden du føler dig sikker på at kunne bestå prøven. Bue, skafter og pilespidser inspiceres og buen prøveskydes inden jagten.

Hold styr på hvilke pile der bruges. En jagtspids kan kun bruges én gang, så skal den slibes eller have skiftet blade.

Buejagt nyder stor forståelse og anerkendelse i samfundet. Sådan skal det gerne blive ved med at være. Tag dialogen med andre naturbrugere, vi evt. møder i forbindelse med jagten, på en god og konstruktiv måde. Buejagt er en jagtform, der bringer os ind i naturen. Langsomme bevægelser, camouflagetøj og camouflagecreme i ansigtet og på hænder er med til at bringe os ind i naturen, men kan samtidig virke fremmed eller måske ligefrem skræmmende på udenforstående. Derfor: Når du møder andre, så påtag dig ambassadørrollen; tal med dem og forklar buejagten.

Sikkerhed
Buejagt er en meget intens jagtform, og man kan let blive grebet af spændingen, men uanset hvilken situation man befinder sig i, skal man agere med omtanke og sætte sikkerheden højest. Så snart der er pil på strengen, skal der udvises den største forsigtighed i forhold til andres såvel som egen sikkerhed. Jagt foregår ikke i områder, hvor hjælpen er nærmest, og en skade forårsaget af en jagtod kan være livsfarlig.

Skal du sidde på anstand, så vent med at strenge pilen til du har sat dig på post. Er du på pyrsch, så vent med at strenge pilen til du har erkendt jagtbart vildt og indleder selve pyrschen. Vær opmærksom på, at pilen sidder korrekt på strengen, at du har løbende fokus på, hvor pilespidsen er, og at ingen pile går løs i koggeret. Skal du passere forhindringer undervejs i din pyrsch, så tag pilen af strengen og placer den i koggeret.

Jagtpilen er dræbende igennem hele pilebanen, indtil den rammer pilefang. En nylig test gennemført af EBF viser, at en jagtpil sluppet vandret fra en jagtstige flyver op mod 100 m, før den rammer jorden. Tilsvarende flyver en jagtpil affyret op i luften op mod 400 m, før den lander.[1]

Før buen trækkes, skal man kontrollere sine omgivelser, samt sikre sig, at der er forsvarligt pilefang, og frit skud uden risiko for pilen rikochetterer mod grene e.l. Når jorden er frossen, skal man være opmærksom på risikoen for, at pilen rikochetterer, og flyver langt i en uforudsigelig retning. Når buen trækkes, skal man iagttage, at der under hele optrækket er forsvarligt pilefang, ifald pilen ved uheld slippes, ligesom ovenstående kontrolleres igen, før pilen slippes.

Mens vi venter... Etik og sikkerhed FADB dyr 13 alternativ

Ved jagt på flyvende vildt skal der bruges flu-flu pile, når der benyttes skarp od. Man bør overveje også at bruge flu-flu pil, når der jages med blunt. Sikkerhedsradius hvis der benyttes blunt og normalfanet pil er min. 400 m.


[1]“What is the maximum achievable range of a conventional hunting arrow” by European Bowhunting Federation, Olof Reinhammer, Anders Gejer, Luc Krols, January 2023