Dagsorden generalforsamling 2016

Dagsorden generalforsamling 2016

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af revideret regnskab
  5. Godkendelse af budget
  6. Indkomne forslag, se Forslag til vedtægtsændringer, 2016
  7. Valg af bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

Bestyrelsen foreslår følgende genvalg:
Dirigent: Kim Parking
Bestyrelsen: Ole Mathiesen, Brian Lisborg og Jesper Johansen
Suppleanter: Jørgen Vester genopstiller, Jakob Sandberg genopstiller ikke og bestyrelsen foreslår Tom Buxbom i stedet
Revisor Lasse Kristensen genopstiller