Referat fra bestyrelsesmøde 20. januar 2021

Del indlæg

Referat fra bestyrelsesmøde 20. januar 2021

Den 20. januar 2021 blev der afholdt bestyrelsesmøde i FADB – her er referatet:

Deltagere:
formand Jørgen Vester; kasserer Jan-Ewald Hovmand; bestyrelsesmedlem Tom Buxbom; næstformand Orla Hansen; bestyrelsesmedlem Brian Lisborg; suppleant Brian Due; suppleant Kim Parking; revisor Lasse Kristensen.
Virtuelt: Jan-Ewald, Orla, Kim, Brian D. og Lasse.
Afbud: suppleant Ole Mathiessen.

1:
Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

2:
Godkendelse af referat fra fusionsmødet i Stenlille med DJ.

Ikke modtaget endnu, men bliver fremsendt uge 4.

3:
Regnskab v/Jan-Ewald.

Kassereren orienterede om, hvordan det går med indbetalinger af kontingent. Der mangler ca. 10% i regnskab 2020 i forhold til tidligere år, og indtil videre ser det ud til at tilbagegangen i 2021 vil være tilsvarende. Om det så er fordi, vi snakker sammenlægning med DJ, eller det er det manglende fællesskab, fordi vi ikke kan mødes grundet Covid 19, vides ikke. Men da vi er en forening, der rykker medlemmerne 5 gange, før de bliver slettet, er der faktisk en del, som vælger at betale til fællesskabet og støtte op om de buepolitiske arbejder, hvilket jo er dejligt. Der er således håb om, at alle fortsat vil støtte op om foreningen. Der er sendt opkrævning til 1.400 medlemmer, og der forventes indbetaling fra 1.200.

4:
Fremlæggelse af arbejdet i fusionsudvalget v/Jørgen Vester.

Kassereren vil have ført til referat, at han synes, at det er meget uhensigtsmæssigt at bruge Danmarks Jægerforbunds udsendte som referent i samarbejdsudvalget. Det blev diskuteret og lagt på hylden.
Det er dog en enig bestyrelse, der bakker op om arbejdet mod en sammenlægning, og det arbejde der laves i sammenlægningsarbejdsudvalget.

5:
Orientering fra FADB-gruppen, v/Jan-Ewald og Lasse (støtteforening eller …?)

Det er forslået at bruge FADB´s forbogstaver (evt.: Fællesskabet af Danske Buejægere) i en støtteforening, der oprettes i forbindelse med sammenlægning af DJ og FADB i Danske Buejægere. Dette for at sikre midler og engagement i buejagtens indhold og bevarelse i Danmark.
Der skal således arbejdes på, hvordan buejagten støttes bedst muligt med de midler, der er i FADB.
Lasse og Jan-Ewald arbejder på tilretning af vedtægter på FADB´s videre færd.

6:
Buejægertræf og generalforsamling 2021.

Til afvikling af Buejægertræf og generalforsamling er der lavet en aftale med Event Park Danmark i Løsning, samt Østjyske Buejægere – der har domicil samme sted – om at afholde buejægertræf i vanligt regi som et weekendmøde.
Dette er selvfølgelig betinget af, at udviklingen i Covid-19 giver mulighed herfor. Indtil videre arbejdes der med projekt GF 2021 i august håbet om, at Covid-19 ikke er en hindring.

7:
Messer i 2021 og Brahetrolleborg.

Da der ikke er nogen afklaring på Covid-19, er der heller ikke nogle messeplaner for 2021; men vi er klar til at deltage i det, der kan lade sig gøre og håber virkelig, at der snart kan komme nogle fællesarrangementer.

8:
Snak med lokalafdelinger i 2019 v/Jørgen Vester.

Jørgen har taget telefonisk kontakt til alle lokalforeninger for at høre lidt om, hvad der rører sig ude i landet, og hvorfor ikke alle støtter op om fællesskabet i FADB.
Det han hører er dog, at det meste er småfnidder. Alle er dog enige om, at buejagten er vigtig – hvilket burde være nok til at få sit medlemskab bragt i orden.

9:
Status på det store hjortevildt.

Der er i en 3-årig periode alene nedlagt ca. 100 stk. af det store hjortevildt, og det vurderes af Naturstyrelsen til ikke at være tilstrækkeligt materiale til grundlag for statistik vedr. indstilling til lovgiverne. Derfor opfordrer FADB Naturstyrelsen til at forlænge forsøgsordningen med 3 år, således at der er i alt yderligere 5 år, til at indsamle data nok til at lave en retvisende redegørelse.

10:
FADB´s holdning til EU’s foreslåede jagtfredninger – kan Natura 2000 områder bruges til den grønne jagt fremover? v/Jan-Ewald Hovmand.

FADB´s holdning er, at der her skal arbejdes på alle fronter så begrænsning af jagten ikke kommer på tale.
Derfor skal Thomas Lindy lave et indlæg, der kan bruges på hjemmeside og Facebook. Der skal også lægges et link til underskriftindsamling imod forslaget fra EU v/Thomas Lindy.

11:
Næste møde.

Næste møde 23. marts 2021 kl. 19.00 – Infomøde.

12:
Evt.

Intet.