Leder december 2015

Leder december 2015

Sidste buejæger i papir form!

Tak for sidst! Årsmødet 2015 var på mange måder et skelsættende møde:

Vi flyttede lokation fra spejderhytten ved Egebjerg til Skovly ved Ribe. Begrundelsen for flytningen var i første omgang logistik samt maksimum antal deltager vi lovligt kunne være i Hytten. Desværre fik vi i bestyrelsen ikke kommunikeret godt nok og rettidig ud om forandringerne og hvad vi ændrede og flyttede til! Denne mangel på information medførte desværre en naturlig skepsis for forandringerne, men blev i sidste ende gjort til skamme af de fremmødte deltager, som havde en fantastik weekend og stort set alle stemte for at afholde 2016 årsmødet i Ribe igen. Vi håber at vi i dette nummer af buejægeren, sammen med alle de positive tilbagemeldinger kan råde bod på den manglende information.

2015 blev også året hvor vi besluttede at ændre kommunikations form, droppe vore gode gamle buejæger blad i papir form, frigive nogle midler, og øge indsatsen på den elektroniske side, i form af ny hjemmeside med blandt andet Direct mail til medlemmerne. Peter Fogh indvilliget i at forsætte som redaktør på dette nye medie, men gjorde igen-igen opmærksom på at han havde brug for hjælp til materialer ”So far so good”!

Desværre kom der ingen rettidig hjælp, og vor ”en mands marketings hær”: Peter Fogh måtte til sidst kapitulerer og sige ”jobbet” op på grund af manglende tid, som er helt forståligt. Vi har alle nydt godt af Peters utrættelige arbejde de sidste 7 år, og skylder ham stor ære og respekt. Jeg håber i alle vil møde frem ved næste årsmøde og hylde og takke Peter for hans kæmpe arbejdsindsats.

Peter slipper ikke helt endnu, han har indvilget i at hjælpe sammen med blandet andet Jørgen Vester, Dennis Hausager og mange mange flere med at få lavet dette sidste nummer af Buejægeren som vi har dedikeret til følgende:

  • Pænt farvel til Buejægeren
  • Pænt farvel til Peter Fogh
  • Goddag og velkommen til den nye kommunikations form
  • Invitation og GRUNDIG information om generalforsamling og årsmøde 2016

En anden lykønskning der er værd at nævne her, er Dennis Hausagers udnævnelse til formand for DJ`s bueudvalg! Dette kan kun ses som en styrkelse af samarbejdet! Stort tillykke til Dennis og os.

Vel mødt til April og knæk & bræk indtil da.

Formanden