25 år med buejagt i Danmark

Del indlæg

25 år med buejagt i Danmark

I dag er det præcist 25 år siden, miljø- og energiminister Svend Auken underskrev den første danske bekendtgørelse om buejagt

En unavngiven buejæger kvitterede med at nedlægge en kanin, der forendte under Svend Aukens terrassebord ved socialdemokraternes sommerhus på Endelave. Svend var dog ikke interesseret i kaninsteg, så den formastelige buejæger kunne smågrinende bringe sit bytte med hjem til kødgryderne.

Buejagt har tidligere været lovligt, men ved jagtlovsændringen i 1967 blev der gennemført en stribe af stramninger og nye bestemmelser, herunder blev bl.a. buejagt gjort ulovligt. Forud for buejagt igen blev tilladt var gået en årrække, hvor FADB havde arbejdet målrettet på at genindføre buejagt som en lovlig jagtform i Danmark.

En gruppe dedikerede buejægere dannede i 1977 FADB, og det lykkedes for dem at få genindført buejagt på dispensationsordning, hvor buejægere kunne få særlig tilladelse til jagt med bue og pil; en dispensationsordning der fungerede helt frem til den første buejagtbekendtgørelse så dagens lys i 1999.

Lovliggørelsen af buejagt vakte politisk modstand på Christiansborg. Således fremsatte Dansk Folkepartis Aase D. Madsen i 1998 forslag om helt at forbyde buejagt, men flertallet valgte at følge ministerens indstilling om ”at gøre buejagt permanent i en bekendtgørelse”.

Under den gamle dispensationsordning var buejagt tilladt på alt jagtbart vildt, men grundet bekymring fra bl.a. forskellige dyreværnsorganisationer, valgte man med lovliggørelsen i 1999 – i det der mest ligner en politisk studehandel – at rådyr skulle være den største vildtart der måtte jages med bue og pil. Samtidig skulle buejægere foretage en særskilt indberetning af alt vildt de nedlagde med bue, og råvildt skulle indberettes på et specielt detaljeret skema.

Og det kender vi jo godt. Samme metode med detaljeret indberetning bliver nu brugt ift. buejagt på sika-, då- og kronvildt. Først med en egentlig forsøgsperiode fra 2018 – 21/22, og nu ligesom i 1999, med en 5-årig periode hvor der skal indrapporteres meget detaljeret om det nedlagte hjortevildt. Og i den forbindelse kan man jo undre sig over, at ikke alt jagtbart vildt er lovligt at jage med bue og pil, som det var før 1999, men mindre arter end kronvildt stadig er undtaget uden begrundelse – her tænkes selvfølgelig på muflon og vildsvin.

I dag eksisterer buejagtbekendtgørelsen ikke som en selvstændig bekendtgørelse. Bestemmelserne har siden 2012 været indarbejdet i den øvrige jagtlovgivning (Bekendtgørelse om jagttegn og Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt mv.). Buejagt er – om man så kan sige – blevet en integreret og anerkendt jagtform i Danmark. Bestemmelserne om udstyr til buejagt, har dog ikke ændret sig væsentligt, men er stadig de samme, som i 1999, med tilføjelse af særskilt joulekrav ved brug af blunt og mekanisk spids (2004), og de nye krav til det store hjortevildt (2018/2024).