Smugkig på den finske undersøgelse af buejagt på hjortevildt

Del indlæg

Smugkig på den finske undersøgelse af buejagt på hjortevildt

De første resultater fra den finske undersøgelse er netop frigivet som poster. Den endelige rapport påbegyndes først, når dataindsamlingen slutter med udgangen af dette års jagtsæson d. 15. feb. Undersøgelsen er meget grundig, og sammenligner direkte effektiviteten ved henholdsvis bue og riffel.

Se posteren her

Undersøgelsen bekræfter det samme fund, som Kanstrup gør i den danske undersøgelse. Nemlig at bue og pil er ligeså effektivt som riffel til jagt på det store hjortevildt. Den finske undersøgelse finder ingen forskel i flugtafstanden når bue sammenlignes med riffel, hvilket den danske undersøgelse gør. Det kan skyldes den måde data er blevet behandlet på, hvor dyr der er faldet på stedet, ikke medregnes i den finske undersøgelse.

Anskydningsprocenten i den finske undersøgelse er lavere end i den danske, hvilket underbygger Kanstrup-rapportens anbefaling om inddragelse af schweisshundeførernes anbefalinger i uddannelsen til buejægere. FADB har allerede indledt drøftelser omkring, hvordan uddannelsen kan udvikles, for at imødekomme dette.

FADB vil sammen med relevante samarbejdspartnere op til næste uges møde i Vildtforvaltningsrådet fortsætte arbejdet henimod at få lovliggjort buejagt på det store hjortevildt, og kommer ligeledes til at følge processen herefter tæt.