Ræv og andet rovvildt

Del indlæg

Ræv og andet rovvildt

Ræv og andet rovvildt FADB 03 2Peter Fogh Rasmussen er en garvet og meget dygtig buejæger, prædikater understreges af denne vinters resultater med hele tre forskellige rovvildtarter nedlagt med bue.

Som de fleste af denne hjemmesides læsere vil vide, er det helt tilfældigt, når ræven kommer for på anstandsjagt med buen. Men eftersom buejægere ofte sidder på jagt mange timer ude i naturen efter råvildt – og nu også det store hjortevildt – vil det uvægerligt ske, at Mikkel kommer for. Arten lader sig dog også lokke, hvis den observeres for langt ude til et forsvarlig skud med buen.

Ræven og de fleste andre rovdyr er særdeles observante og sky, hvorfor det selv for riffel- og haglbøssejægere kan være en udfordring at nedlægge et eksemplar, så det forstås nok, at glæden er ekstra stor, når det lykkes med buen.

For Peter blev december 2018 en helt speciel måned, han nedlagde nemlig hele tre forskellige rovvildtarter med buen: ræv – en art han har nedlagt mere end 10 af med våbnet – husmår og mårhund.

Han fortæller:

– Jeg var på buejagt i et område ikke så langt fra Ree park. Allerede fra tidlig morgen kunne jeg høre, hanløven i parken brøler. Der er virkelig tale om et rovdyr af en vis volumen, både hvad angår størrelse og lyd, så der var bestemt rovdyrsstemning over lokaliteten, hvor jagten foregik.

Ræv og andet rovvildt FADB 01 4– Jeg sad på et sted, hvor der er en naturlig flaskehals i terrænet. Der var i et skovområde, hvor der på den ene side er et stort sumpet areal og på den anden en stor skovsø. Imellem vådområderne er der en tør bræmme landjord på ca. 50 meters bredte, hvor jeg har en hang-on-stand hængende i en gammel Eg. Det er et perfekt sted, hvor vildtet passerer for ikke at få våde poter eller klove.

– Jeg var egentlig på anstandsjagt efter kronvildt, da en ræv kom over landtangen. Jeg musede den ind på 15 meters afstand og nedlagde den med en pil på hele 33 gram med en 4 bladet Slick Trick. Et lille overkill måske, men sådan er det jo, når den kommer for, mens man sidder efter det store hjortevildt.

– En halv time efter ræven var nedlagt, tog jeg et kig på den og fik ved den lejlighed chance til en husmår, og de to små rovdyr blev således skudt med en halv times mellemrum.

– På en jagt nogle dage senere observerede jeg en mårhund fra min stand. Jeg pyrschede mig til den, men det var egentlig ikke vanskeligt at komme ind på de 22 meters afstand, hvorfra jeg nedlagde den. Den opførte sig ikke som om, den ikke var særlig sky – men en stor oplevelse var det!!

Ræv og andet rovvildt FADB 02 5