Tid til indberetning

Del indlæg

Tid til indberetning

Med forsøgsordningen fra 1. september 2018 til og med 31. august 2021, som giver mulighed for jagt de tre store hjortearter med bue og pil, fulgte også en indberetningspligt – deadline for indberetninger er nu lige op over.

Tid til indberetning Indberetning FADB Indberet hjortevildt
Et “lille” blikfang: Kronhjorte fra Woburn Abbey lidt uden for London.

Fra FADB vil vi gerne gøre opmærksom på vigtigheden af, at huske at indberette afgivne bueskud til stort hjortevildt. Indberetningen, der skal ske mindst én gang årligt ved afslutning af jagtsæsonen og senest 31. marts. er lovpligtig og helt central for evaluering af forsøgsordningen.

Du finder skema til indberetning på denne side: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-at-gaa-paa-jagt/buejagt/
Skemaet udfyldes elektronisk eller indscannes og indsendes med til denne mailadresse: buejagt@mst.dk
Nedlagt hjortevildt, der er indberettet på dette skema skal også indberettes som vildtudbytte

Fra Bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt:

Indberetning
§ 7. Personer, som har afgivet skud til eller nedlagt et stykke dåvildt, sikavildt eller kronvildt, skal foretage indberetning digitalt herom til Miljøstyrelsen. Indberetningen skal ske for hvert skud eller nedlagt stykke vildt og kan ske løbende i forsøgsperioden. Indberetningen skal dog senest ske:
1) Den 31. marts 2019 for perioden fra den 1. september 2018 til og med den 31. marts 2019.
2) Den 31. marts 2020 for perioden fra den 1. april 2019 til og med den 31. marts 2020.
3) Den 31. marts 2021 for perioden fra den 1. april 2020 til og med den 31. marts 2021.
Stk. 2. Indberetningen efter stk. 1, skal mindst indeholde følgende oplysninger:
1) Hvilken vildtart der er afgivet skud til eller nedlagt.
2) Hvilken buetype og piletype der er anvendt, og under hvilken jagtform skuddet er afgivet, eller vildtet er nedlagt.
3) Tidspunkt og stedangivelse for jagten.
4) Om der har været tilkaldt en legitimeret hundefører, jf. § 5.
5) En nærmere beskrivelse af det afgivne skud.
Stk. 3. Nærmere oplysninger om indberetningen vil fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside.
Stk. 4. Hundeførere, der har eftersøgt vildt omfattet af § 5, skal indberette eftersøgningen digitalt efter reglerne i bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.