Opdateret rapport tilgængelig

Del indlæg

Opdateret rapport tilgængelig

I 1990’erne udarbejdede svenske Bengt Georén en omfattende rapport om buejagt og pilens virkning i vildtkroppen m.m. Rapporten blev til som et element i det vedholdende arbejde med at få buejagt lovliggjort i Sverige, et mål der endnu ikke er nået.

Rapporten er nu opdateret med yderligere information og tilgængelig på engelsk, således at den kan bruges af alle medlemmer af European Bowhunting Federation (EBF).

Det må forventes, at nogle af vore medlemmer kunne tænke dig sig at nørde lidt i emnet, hvorfor vi lægger rapporten op her på siden:
Læs rapporten her

Opdateret rapport tilgængelig Rapport FADB Buejagt testjagt reportage 01