Ny lokalforening er klar

Del indlæg

Ny lokalforening er klar

Den 21. august blev der holdt stiftende generalforsamling i Østjyske buejægere, der således er nyeste skud på stammen blandt lokalforeninger under FADB.

De får til huse hos E-Park Danmark i Løsning, som uden sammenligning har et af vore flotteste og mest luksuriøse lokale klubhuse.

Banen består af 40 forskellige 3D-mål, som er placeret i et naturskønt område, hvor man følger et spor, der er et par kilometer langt. Målene er opstillet, så der skydes med forskellige udfordringer, ligesom vinklede skud og skud på lange samt korte hold kan forekomme.

Ny lokalforening er klar FADB Lokalforening ny

Indskydingsbane er lavet, så der kan skydes fra 10 meter og ud til 100 meter fra et lukket skydehus. Der er et fedt nyrenoveret klubhus på stedet og i alt fire barer på området … til primær brug efter skydningen. Ønsker man at overnatte i forbindelse med en skydning, er der på området fem shelter og en lille bar/salon, som ligger i et naturskønt område. Det er også muligt at booke sig ind på den nærliggende og idylliske Løsning Kro.

Klubben råder over en indendørsbane på25 meter med plads til 20 skytter. Derudover skal der installeres en kastemaskine til bueskydning efter flyvende mål, ligesom en bane, hvor der kan skydes til bevægelige mål, skal sættes op.

Østjyske buejægere
Formand: Branislav Milosev
Frederikslystvej 35
8723 Løsning
Brian Jensen: 28445813
Branislav Milosev: 21424989

Referat: Østjyske buejægere – Stiftende generalforsamling 21-8-2019

 1. Valg af ordstyrer:
  Henning Faxholm
 2. Valg af referent:
  Henning Faxholm
 3. Registrering af fremmødte:
  Brannislav Milosev, Glenn Onsager, Claudi Gaarde, Brian Jensen, Henning Faxholm, David Hauge.
 4. Valg af stemmetællere:
  Ikke relevant
 5. Gennemgang af vedtægter.
 6. Fastsættelse af kontingent m.m.:
  1200,- årligt. Husleje 800,- pr. medlem til E-park Danmark.
  Brug af bane 50,- for medlemmer/100,- for ikke-medlemmer.
 7. Afstemning om vedtægter:
  FADB´s generelle vedtægter er godkendt med fuld enighed.
 8. Valg af formand:
  Formand er Branislav Milosev.
  Næstformand er Glenn Onsager.
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Glenn Onsager.
  David Hauge.
  Claudi Gaarde.
  Brian Jensen.
  Henning Faxholm.
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
  Suppleant: Hans-Henrik Liisborg.
 11. Valg af Kassér:
  David Hauge
 12. Eventuelt:
  Intet at bemærke.