Indberetning af stort hjortevildt meget vigtigt!

Del indlæg

Indberetning af stort hjortevildt meget vigtigt!

Med sæsonstarten d. 1. sept. blev endnu et år med buejagt på det store hjortevildt skudt i gang – det glæder vi os over.

Men selv om vi glæder os over forlængelsen af forsøgsperioden, står det også fast, hvor stor betydning det har, at vi buejægere indberetter alt nedlagt kron-, då- og sikavildt til Miljøstyrelsen. Det stod helt klart efter vores deltagelse i et møde med Niels Kanstrup og Danmarks Jægerforbund på Kalø d. 2. september.

l jagtåret 2021/22 gennemfører miljøstyrelsen en evaluering suppleret med undersøgelser om buejagtens effektivitet i samarbejde med blandt andet Niels Kanstrup fra DCE, Aarhus Universitet.

Disse undersøgelser vil blandt andet tage udgangspunkt i buejægernes indberetninger omkring de store hjortearter og indberetninger fra schweisshundefolkene.

Det stiller således krav til os om at være grundige med vores indberetninger. Da netop disse indberetninger er en meget vigtig del, for at evalueringen bliver så fyldestgørende som muligt – og alle detaljer i indberetningsskemaet har betydning.

Buejægernes indberetninger, schweisshundefolkenes indberetninger og eventuelle kliniske forsøg vil lægges til grund for Miljø- og Fødevareministerens vurdering af, om buejagt på de store hjortearbejder bliver tilladt efter forsøgsperioden.

Derfor: Jo grundigere vi er, desto større chance er der for at buejagt på de tre store hjortearter kan blive tilladt i fremtiden.

Du kan læs mere om den forlængede forsøgsperiode samt finde skema til indberetning: HER

Træk og slip
Kirsten Andersen
formand for FADB

Indberetning af stort hjortevildt meget vigtigt! Stort hjortevildt FADB 01 foerste kronvildt