Hvem vil buejægerne det godt?

Del indlæg

Hvem vil buejægerne det godt?

Efter drabene i Kongsberg i Norge, hvor medier fejlagtigt først påstod, at en drabsmand skød og dræbte 5 mennesker med bue og pil, har bl.a. de danske medier haft travlt med at finde det skræmmende ved jagtbuen.

Ledende skikkelser har hurtigt – måske for hurtigt – meldt ud, at man måske skulle øge restriktionerne for jagtbuer.

Men hvor er vi – realistisk?

Og vil folk, der ærligt ønsker at hjælpe og støtte buejagten og buejægerne, støtte øgede restriktioner for jægerne? – uden at have argumenterne for det klar? – eller at have undersøgt, hvad der er op og ned i sagen i Kongsberg? – eller se på, om der er fortilfælde for drab med bue og pil, der kunne berettige restriktioner? – ud over det, der allerede er!

En buejæger skal først igennem nåleøjet at tage jagttegn – i hvilken proces hans/hendes vandel vil blive vurderet af politiet – og kun hvis hun eller han bliver godkendt, vil vedkommende kunne opnå jagttegn. Derefter skal der bestås yderligere prøver i viden om buejagt og kunnen i form af praktiske prøver i træfsikkerhed med det nye jagtvåben. Det er altså mindst lige så usandsynligt, at buejægeren bliver drabsmand som at enhver anden jæger skulle blive det.

Der findes kredse, der helst ser al jagt afskaffet, selvom homo sapiens’ udvikling af hjerne er baseret på dels jagt og dels brugen af ild og har været det i 300.000 år eller mere. Jagt er naturlig adfærd for mennesket. Og det er strengt taget, i vore øjne, etisk set mere bæredygtigt end avl af svin i lukkede rum, hvilket må siges at være ’kultur’, som i modsætning til ’det naturlige’.

Påstandene om, at bue og pil skulle være et bekvemt drabsvåben er efter Foreningens af Danske Buejægere overordentlig dårligt underbygget – vås, for at sige det mildt.

Der er ikke kendte tilfælde af drab på mennesker med bue og pil i Danmark i mands minde.

En jagtbue kan nemt koste over 10.000 kr. En køkkenkniv kan fås for under en hundrededel af dette.

Drabsmanden fra Kongsberg har efter alt at dømme brugte en relativt svag skiveskydningsbue til at skyde en politimand i ryggen i Coop-supermarkedet – uden at den pågældende politimand tog nævneværdigt skadet af det. Der er vidneudsagn om, at drabsmanden skaffede sig af med bue og pile og brugte kniv (stikvåben) til selve drabene – antagelig efter at have set, at hans bue ikke var et effektivt drabsvåben. Læg mærke til pointen!

For at buen er et effektivt drabsvåben skal man altså 1) have en kraftig bue, 2) kunne trække den (kræver megen træning), 3) kunne ramme med den (kræver hyppig træning) og 4) betale over 100 gange mere end en køkkenkniv koster.

Dette sammenholdt med, at statistikken viser et anseeligt antal drab med kniv men ingen med bue, hvorfor skulle det så berettige restriktioner for bue og pil, som ikke findes for køkkenknive?

Vi er blevet præsenteret for spørgsmålet: Bør jagtbuer ikke låses inde? Dette må være et spørgsmål om buer generelt. Lille peter på 10 går ud og skærer sig en hasselkæp og binder en snor på – Skal han kriminaliseres? Masser af sportsskytter og konkurrenceskytter har buer. Skal de kriminaliseres? Folk, der bygger deres egne buer, fx eksperimentelle arkæologer, der laver kopier af stenalderbuer eller vikingebuer, skal de kriminaliseres? Og på baggrund af en udokumenteret påstand fra medier, der bragte en løgn som en ’nyhed’!

Foreningen af Danske Buejægere er af den holdning, at de sikkerhedsmæssige forhold omkring jagtbuer er som de skal være, hverken mere eller mindre.

Og vi mener, at det vil klæde alle, der påstår at støtte op om buejagten, at overveje, hvad de farer ud med 2 gange, før de nævner yderligere restriktioner.

Godt nytår!

Redaktøren