Forslag til vedtægtsændringer, 2016

Forslag til vedtægtsændringer, 2016

Paragraf vedrørende indkaldelse og afholdelse af generalforsamling foreslås ændret

fra

§ 5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin­gen. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i april. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel pr brev eller i mindst et af foreningens medier med angivelse af tid, sted og dagsorden.

til

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlin­gen. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i august/september. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers varsel på nyheds mail og foreningens hjemmeside med angivelse af tid, sted og dagsorden.

 

med følgende begrundelse:

  1. For ikke at komme i karambolage med div. Helligdage, og konfirmationer.
  2. For ikke at komme i karambolage med OCC jagtudstilling.
  3. Få mulighed for at ”opgraderer” års skydningen til en form for finale skydning, med div. Indledende lokale skydninger i løbet af foråret.
  4. Vi nu har fået nyhedsmail, som samtidig og altid henleder og viderefører informationer til hjemmesiden.
  5. Som led i ”afskaffelse” af papir og tunge arbejdsformer.
  6. Besparelse