FADB Generalforsamling 2019

Del indlæg

FADB Generalforsamling 2019

Så er der efterhånden ikke så længe til årsmødet og dermed den årlige generalforsamling – hermed indkaldelsen:

Tid og sted:
Skovly Lejr og Kursuscenter, Bakkevej 54, 6760 Ribe, lørdag 7. sept. kl. 18:00

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslår Kim Parking.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Godkendelse af revideret regnskab.
 5. Godkendelse af budget.
 6. Indkomne forslag:
  Der er ikke indkommet noget fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelse:
  Bestyrelsen foreslår følgende genvalg:
  Kasserer Jan-Ewald Hovmand, modtager genvalg.
  Næstformand Jørgen Vester, modtager genvalg.
  Suppleant Tom Buxbom.
  Suppleant Bo Kirk Petersen.
  Suppleant nyvalg.
 8. Valg af revisor:
  Bestyrelsen foreslår Lasse Kristensen.
 9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Vester

FADB Generalforsamling 2019 FADB bilmærke