Et online projekt

Del indlæg

Et online projekt

Et online projekt FADB 2 15 Gennem den seneste tid har vi modtaget en del forespørgsler om, hvorvidt lærebogen om buejagt kan anskaffes i tryk form eller som pdf.

På spørgsmålet om hvorvidt det er muligt, svarer næstformand for FADB, Jørgen Vester, følgende:

– Allerede fra begyndelsen blev bogen planlagt som et online projekt og udgives derfor ikke i andre former, hverken i papirform eller som pdf, forklarer han.

Jørgen Vester uddyber dog, at man dengang bogprojektet blev vedtaget i bestyrelsen, overvejede mulighederne for og imod, men kom frem til at en pdf-udgave, ville besværliggøre og fordyre de løbende opdateringer, som forventeligt må komme.

– En pdf-version vil fordre, at en ankerperson konstant er tilknyttet opgaven, da en del af bogens informationer med tiden vil ændre sig, og opdatering i pdf-form vil være langt mere omfattende end i en online udgave, ligesom de aspiranter der har udprintet pdf-versionen af bogen risikerer at sidde med en forældet udgave, siger han.

Der er således ikke pt. udsigt til at bogen udkommer i anden form end online.

Du finder bogen her: https://teori.fadb.dk/