Dialogmøde med DJ

Del indlæg

Dialogmøde med DJ

“Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Buejægere har haft et godt dialog møde.
Der har det seneste stykke tid været følere frem og tilbage mellem DJ og FADB. Det har resulteret i, at Jørgen Vester og Orla Hansen fra Buepolitisk udvalg under DJ har inviteret Kirsten Andersen og Peter Bue Westh fra FADBs bestyrelse til dialog møde den 21. april 2022.
Over smørrebrød efterfulgt af kaffe og kage drøftede de fire hvad man i fællesskab kan gøre for buejagten. Der var en god og åben stemning. Og der blev berørt en række emner, men den store landvinding er, at man blev enige om at oprette attache-kontakt, dvs. kontaktkanaler mellem de to organisationer, gennem hvilke man kan rejse påtrængende spørgsmål og drøfte holdninger og tiltag der vedrører buejagt. Det kunne være spørgsmål og hændelser af interesse for buejagtverdenen, hvor det kan handle om at gøre små ting større eller store ting mindre – som f.eks. den ulykkelige hændelsesrække i Kongsberg i Norge, hvor medierne fejlagtigt påstod, at 5 personer var blevet dræbt med bue og pil. Set i bakspejlet ville det have været meget værdifuldt at have haft en fælles approach til dette, når medier henvendte sig. Det vil man lære af.
Herudover indeholdt dialogen spørgsmålet om det store hjortevildt, buejagttegnsundervisning, undervisningsmaterialet, bueprøver, messedeltagelse og vigtigheden af en god og respektfuld dialog mellem de to organisationer.
I praksis betyder det, at Kirsten, Jørgen, Orla og Peter har fået hinandens kontaktdata og givet håndslag på at ringe sammen, når noget opstår, som det er i organisationernes fælles interesse at melde ud om.”