Buejagtens status i nabolandene

Del indlæg

Buejagtens status i nabolandene

Efter European Bowhunting Federation’s (EBF) møde, der blev afholdt i april her i Danmark, har vi fået et fint overblik over buejagtens konditioner i Europa. I denne artikel bringer vi en lille sammenfatning af tilstanden i Norden og hvor nabolande mod syd og vest.

Vi ser i denne artikel bort fra Danmark, hvor tingenes tilstand burde være ret godt belyst. Men lad os alligevel starte under ”hjemlige himmelstrøg”:

GRØNLAND
Frank Feldman fortalte på mødet kort om forholdene efter indførsel af moderne buejagt på moskusokse og rensdyr i Grønland i 2012. Han kunne fortælle, at der i tiden lige efter godkendelsen var en del jægere, som uden den nødvendige træning og uddannelse, prøvede lykken med bue og pil. Dette resulterede i en noget højere anskydningsrate end forventet – noget man nu har fået styr på.
I Grønland er loven nu under revision, hvorfor det er målet også at få de traditionelle buer lovliggjort til jagten deroppe. Pt. må disse ikke bruges, da man i loven anvender ordet ”traditionel compoundbue”. Under revisionen er det også målet at bringe buejagt på isbjørn op til diskussion. Som det er nu, kan kun oprindelige grønlændere nedlægge isbjørnene, til hvilke der gives cirka 30-35 licenser årligt.
Der er dog en mulighed for, at man under forhandlingerne vil åbne op for, at lokalbefolkningen kan sælge licenser til udenlandske jægere, og dermed give arten langt større økonomisk værdi end nu. Og denne øgede værdisætning vil buejægerne helt sikkert også gerne være med til at bidrage til.

Buejagtens status i nabolandene FADB 17 red

SVERIGE
Fra Sverige var EBF præsident Anders Gejer mødt op. Han kunne fortælle om et stresset år, hvor man havde arbejdet hårdt for at få skubbet muligheden for buejagt i gang. De svenske buejægere har lavet rigtig gode koalitioner med andre jagtorganisationer, hvilket resulterede i, at de svenske miljømyndigheder foretog en høring om ændring af jagtredskaber og -metoder.
I Sverige er myndighederne dog hårdt presset af antijagt-organisationer af mere eller mindre rabiate støbninger. Ved høring var en 1/3 af de adspurgte 70 organisationer for en ændring, en 1/3 mod og 1/3 var hverken for eller imod. Antijagtorganisationerne formåede desværre at samle 40.000 underskrifter mod forslaget, hvorfor man fra myndighedernes side fik kolde fødder og forkastede det.
Dyrevelfærdsforeninger har nu bedt den svenske landbohøjskole om at lave undersøgelser af buens effektivitet m.m. Myndighederne har således indtil videre valgt at vente på denne undersøgelse.

NORGE
I den norske jagtlov beskrives det at projektilets drivmiddel skal være krudt, hvorfor jagt med bue og pil ikke er lovligt. I de senere år har man efter voksende tilslutning gennem en årrække oplevet et fald af medlemmer i Buejægerforbundet, som i dag har 700 medlemmer. Dette skyldes til dels de store udfordringer med at få buejagt lovliggjort i landet, hvorfor flere synes at finde andre ”græsgange” igen. Forbundet fortsætter dog med at promote buejagten i Norge.
Læs mere: https://drive.google.com/file/d/111mpaiQ73bNzp3EgVmfiZKhsAsavn9lQ/view

Buejagtens status i nabolandene FADB elg 2

FINLAND
Fra Finland mødte Juha Kylmä op. Han kunne fortælle, at man efter lovliggørelsen af storvildtjagt med bue, har set mange whitetail nedlagt gennem de sidste par sæsoner. Udsigten til at det skulle blive muligt også at jage elg med bue, blev dog lagt i jorden en uge inden, loven skulle være vedtaget. Dette uanset at ministrene på området i hele perioden op til dette tidspunkt havde været positive over for muligheden.
Juha kunne også fortælle, at man i Finland har man et simpelt system i forhold til grej og minimum energi. Man skal kunne trække 240 Newton (cirka 54 pund), bruge en pil på min. 30 gram og en pilespids på min. 25 mm.
Hvis du vil læse mere om buejagt i Finland, kan du følge dette link: https://drive.google.com/file/d/18sQ0ZuLQ-XlbTUka4wRpoRwH7GWil2gr/view

ENGLAND
Fra England stillede vicepræsident i EBF, Adam Bacigalupo. Han fortalte lidt om IBEF’s (National Bowhunter Education Foundation) uddannelsesprogram. Organisationen tilbyder bl.a. kurser der forbedrer muligheden for succes ved færdighedstest inden for buejagt.
Han kunne fortælle, at man havde haft møde dem det britiske jægerforbund BASC og fremlagt synspunkter vedr. de britiske buejagtstudier. Selv om buejagt har bevist sin effektivitet, synes forbundet dog at være tilbageholdende med a bakke op om jagtformen. General opfattede Adam ikke mødet med BASC som konstruktivt, idet et af mødets deltagere nærmest var uforskammet i sine udtalelser mod buejagten. Alt i alt ser det ikke lyst ud for buejagten i UK, man har dog en advokat på sagen, som muligvis har fundet et ”hul” i Wildlife and Countryside Act fra 1981.

TYSKLAND
Fra Tyskland mødte Luis Riedel op for at fortælle lidt om udviklingen her. I 2017 påbegyndte han og hans team en aktiv linje, der har bevirket, at det tyske buejægerforbund er vokset fra 150 aktive medlemmer til nu 400.
Igennem årene har man gjort et kæmpe arbejde inden networking og med formidling af moderne buejagt til offentligheden generelt. Man har nu et velfungerende team af folk med fokus på sociale medier, ligesom man deltager på jagtmesser eller giver buejagtseminar til interesserede.
Gennem de senere års store indsats og ved hårdt arbejde er der nu åbnet prøveperioder med for forskellige former for buejagt/-regulering i bl.a. delstaterne Berlin/Brandenburg, Baden Württemberg, Rheinland Pfalz, mfl.
Muligheder for testjagt i byområder på Nutria bliver der pt. fulgt op på, mens en mulighed for forsøgsjagt på gæs er blevet forkastet på grund af vanskeligheder med kontrol af jagtens resultat og manglende erfaring med buejagt på arten.
I slutningen af 2018 fik et medlem af den tyske buejagtorganisation tilladelse til at lave en videnskabelig buejagtsregulering af vildsvin i bynære områder tæt på Berlin. Dette projekt har resulteret i stor interesse fra offentligheden, hvoraf en del selvfølgelig også er af negativ art. Denne jagt gjorde det dog muligt at vise og forklare offentligheden om moderne buejagt, hvilket man har gjort.
Det er således lykkedes buejagtorganisationen at få en positiv udtalelse fra ministeren på området, der giver håb om en ændring af den generelle våbenlov til fordel for buen.

Buejagtens status i nabolandene FADB gris tysk e1563615044373

POLEN
Polske Karol Narbut havde ikke mulighed for selv at deltage på EBF’s årsmøde, men tunede alligevel ind med en online rapport fra sit hjemland. Han kunne fortælle, at man efter ændringerne i den polske jagtlov sidste år, nu har ministeren med i bestyrelsen af det polske jægerforbund. Bestyrelsen af jægerforbundet har nedsat en kommission, der kigger på buejagten. Karol har efter en afstemning, hvor 32 af bestyrelsens 34 medlemmer godkendte ham, fået mulighed for at servicerer kommissionen med viden og data vedr. buejagt.
En sådan repræsentation har været et mål for den polske buejagtsorganisation i mange år. Oprettelsen af denne kommission er et stort skridt fremad og vil helt klart bringe diskussionen af buejagt i Polen op på et nyt plan. Der er lys for enden af tunnelen.
Se mere her: https://drive.google.com/file/d/1Ewzr_DuhOjC74HoDrddCsHlVtr-Q7JBU/view

Kommentar (1)

  • christian

    Rigtig god og detaljeret opdatering, tak for den!

    22. juli 2019 at 00:40

Der kan ikke kommenteres