Årsmøde for buejagttegnslærere

Del indlæg

Årsmøde for buejagttegnslærere

Det årlige møde for buejagttegnslærere blev holdt på Vissenbjerg Storkro søndag den 6. februar.

Deltagelse er i en vis udstrækning forudsætning for at have Miljøstyrelsens godkendelse som buejagttegnslærer og der var god deltagelse fra det meste af Danmark.

Buejagttegnskoordinator Bjarne Olsen bød velkommen til et par timer med informationer og livlige, faglige diskussioner.

Næstformand i FADB, Peter Bue Westh orienterede om status for forsøgsordningen for buejagt på det store hjortevildt og der kom mange gode input til mulige og kendte årsager til afvigelser mellem jægernes og schweisshundeførernes indberetninger.

FADBs formand, Kirsten Andersen, redegjorde for grundlaget for jagttegnskursus ordningen og tiltag der sikre kvaliteten af undervisningen og sikrer at undervisningsmaterialet lever op til de standarter der er meldt ud fra MST.

Bestyrelsen stiler efter hele tiden at forbedre forholdene for buejagtundervisningen og aspiranterne. Bestyrelsen arbejder med flere ideer og tiltag ift kurserne, men også en stor lydhørhed overfor faglig kritik og andres ideer.

Fra MST deltog Sandor Markus – der orienterede om, hvad der rør sig på buejagttegnsområdet og svarede på spørgsmål fra deltagerne.

Der var stor spørgelyst og mange gode, faglige indspark fra buejagttegnslærerne, som koordinatoren, de ansvarlige for undervisningsmaterialet og bestyrelsen tager med hjem.

En stor tak til de fremmødte.

Mere udførligt referat kommer inden for en uge og vil kunne læses på hjemmesiden.