Nyheder

Men vi venter… Efter skuddet er afgivet

Endnu et afsnit i serien "Mens vi venter..." med uddrag fra den kommende lærebog. Denne gang om efterskudsarbejdet. Meget apropros d. 1. okt. på søndag hvor mange skal ud med buen. Den reviderede lærebog planlægges til at udkomme i umiddelbar forlængelse af den nye bekendtgørelse, der tillader buejagt på det store...

Mens vi venter… skudvinkler og afstande

I den kommende revidering af lærebogen er anbefalingerne omkring skudvinkler opdateret jf. Kanstrup-rapportens anbefalinger vedr. jagten på det store hjortevildt. Samtidig er anbefalingerne tydeliggjort vha. nye illustrationer med henblik på, den nye urutinerede buejæger kan få gode succesoplevelser, når pilen slippes til vildt. Lærebogen planlægges til at udkomme i umiddelbar forlængelse...

Referat af bestyrelsesmøde 27. aug. 2023

Teams-mødeDeltagere med stemmeret: Kirsten Andersen (KA), Morten Kargo (MK), Martin Bjerge (MB), Bo Nielsen (BN), Rikke Nielsen (RN)Deltagere uden stemmeret: Jan-Ewald Hovmand (JEH), Birger Olsen (BO) Godkendelse af dagsorden Godkendt Gensidig orientering Stort Hjortevildt. Bekendtgørelse udsat pga. EU skal notificeres. Der er indkommet 8 høringssvar indenfor tidsfristen, og yderligere et par stykker efter tidsfristen....

Release med Price

FADB's Kim Parking har været på besøg hos Adam Price til en samtale om buejagt og mad - selvfølgelig lavet på vildt, og der blev også plads til lidt bueskýdning. Det er der kommet en spændende artikel med finurlige og sjove ting ud af, som er bragt på Netnatur. Læs artiklen...

Skumdyr og buejagt

Den 19. august 2023 var der DM i 3D – og selvom der er langt fra en bjørn af skum i en nedlagt grusgrav ved Sorø, til et levende rådyr i en smuk dansk skov, så var der alligevel mange buejægere blandt de deltagende. Og det er ikke uden grund. Af...

Skaf et nyt medlem og deltag i lodtrækning om jagtkursus hos BBHunting

I FADB arbejder vi seriøst og målrettet for buejagt. Et sjovt og spændende arbejde, men også et arbejde der kræver ressourcer og medlemsopbakning. Vi har god medlemsopbakning, og oplever i øjeblikket den største medlemstilgang i mange år. Tak for det. Men der er plads til mange flere buejægere og aspiranter i...

Ingen hjortejagt i september

EU-bureaukrati forsinker ny bekendtgørelse EU-regler gør, at den nye bekendtgørelse skal godkendes i EU, før den kan træde i kraft. Dette skyldes, at bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om våben og ammunition. De danske buejægere må derfor væbne sig med tålmodighed. I pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen står: I høringsperioden er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der...

Ny traditionel buejæger, del 2

Den anden af to artikler om de første skud, træningen frem mod buejagtprøven, selve prøven og et par historier fra den første tid som buejæger. Artiklerne henvender sig primært til dig, der ønsker at gå på jagt med recurve- eller langbue, også kaldet traditionelle buejægere, men kan fint læses af...

Ny lærebog i buejagt

Hen over sommeren har vi været i studiet for at tage billeder til den nye lærebog i buejagt. Følg med bag kameraet her Udover at opdatere bogen kommer der et nyt særskilt kapitel om buejagt på det store hjortevildt. Af samme grund udkommer bogen først, når den nye bekendtgørelse foreligger underskrevet...