Ingen grund til panik

Del indlæg

Ingen grund til panik

FADB’s bestyrelse tager stærk afstand fra det, der er sket i Kongsberg i Norge. Vi sender vores dybeste medfølelse til de berørte i Kongsberg.

Flere medier og enkeltpersoner er faret ud med krav om opstramninger på bueområdet alene på rygtet om, at den norske tragedie i Kongsberg skulle omhandle brug af bue og pil.

Det skal slås fast, at på nuværende tidspunkt peger alt på, at ingen er dræbt med bue og pil i Kongsberg.

Der er i medierne dokumenteret skiveskydningspile og en formodentligt relativt svag bue. Dette har affødt, at medierne har påstået, at drabene er udført med bue og pil. I tillæg hertil oplyser det norske politi, at drabsmanden har haft flere forskellige våben. Der er vidneudsagn om mindst 1 knivdrab, og der er vidneudsagn om, at drabsmanden skaffede sig af med buen og pilene før de 5 drab.

Når DJ´s formand går til Se og Hør og udtaler sig om opstramninger på buejagtområdet, og om at DJ er fortaler for disse opstramninger, så ser FADB´s bestyrelse det som endnu en enegang fra DJ og en bekymrende udtalelse. En ønskelig reaktion fra en toneangivende jagtorganisation ville være at passe på – og varetage buejægernes interesse.

DJ´s forsøg på at gennemføre en fusion med FADB ved den nys overståede generalforsamling blev blandt andet begrundet i, at DJ som den store politiske organisation – bedre formåede at passe på – og varetage buejagtens interesser end den lille forening FADB. Det tyder dette forløb ikke på!

– Ifølge våbendirektivet er buen ikke et skydevåben, og der kræves således ikke særskilt våbentilladelse til jagtbuer, og sådan skal det blive ved med at være, hvis det står til FADB, siger formand for FADB Kirsten Andersen.

Hvor buen i historisk tid var et moderne og drabeligt våben, der blev brugt til at slå i tusindvis af mennesker ihjel, findes der i nyere tid blot enkelte fortilfælde, hvor buen har være brugt eller forsøgt brugt som drabsvåben på vore breddegrader.

– Skulle man følge logikken, at der skal laves særskilt tilladelse til alt, der kan gøre skade i de forkerte hænder, skulle der jo kræves særskilt tilladelse til at kunne besidde køkkenknive, håndværktøj eller sågar for at kunne købe benzin, da det nævnte med lethed kan anvendes i ondt øjemed af utilregnelige individer, fortsætter hun.

Man kunne ligefrem ironisere og spørge, om kokke så også skal til at opbevare deres knive i våbenskabe.

Buejægere er allerede gennem retten til at kunne løse jagttegn – hvilket er nødvendigt for at erhverve et buejagttegn – godkendt af politimyndighederne som både tilregnelige og ansvarsfulde nok til at kunne omgås våben med sikkerhed, og således også at kunne eje en bue uden at skulle belemres med yderligere registreringer.

– Der er altså ingen grund til at gå i panik og ønske registrering af buer hos buejægere eller særlige tilladelser til at købe jagtspidser, og det vil vi arbejde hårdt på, at det vedbliver med at være, siger formanden.

– Man kan i øvrigt spørge sig selv, hvor grænsen skulle gå mht. til tilladelse, da en bue jo i grunden kan laves af en askekæp, et stykke snor og en bambuspind, men lad os håbe det ikke bliver aktuelt på baggrund af denne tragedie. Den har intet at gøre med buejagt og lovlydige buejægere, slutter Kirsten Andersen.

I Norge er buejagt endnu ikke tilladt, men der er gennem mange år blevet arbejdet seriøst på området. Man kan frygte, at en sag som denne kan få negativ betydning, men lad os håbe at panikken lægger sig, og fornuften får lov at råde.