In Memoriam

Del indlæg

In Memoriam

Æresmedlem i Foreningen af Danske Buejægere, Lars Bjørn Thorup er ikke mere.

Lars Thorup var med fra FADB´s spæde begyndelse.

Efter jagtlovsændringerne i 1967 havde man en stiftende generalforsamling i Ry d. 25.02.1977 i Danske Buejægere og Instinktivskytter – i dag Foreningen af Danske Buejægere. FADB var hermed grundlagt.

Lige fra starten markerede han sig med indsigt og gode evner, som han bl.a medbragte fra sit arbejde hos A.P Møller. Lars blev formand i 1984, og den post bestred han til buejagten blev lovliggjort i 1999.

I hans virke blev der holdt utallige bestyrelsesmøder på domicil Frugtparken hos Lars og Lise, altid gode fyldige dagsordner med dygtige referater og efterfølgende eksekvering. Møder med politikere, meningsdannere og myndigheder m.v. En del af foreningens arbejde foregik sammen med gode kontakter i udlandet bl.a. U.S.A. i særdeleshed, hvorfor Lars´ store erfaring med at begå sig i det udenlandske var en kæmpegevinst for FADB. Samtidig fik flere af os også bygget buer i USA, og Lars sørgede for transporten til DK. Ingen gik forgæves hos ”the Bear”.

Det var en tid, hvor megen viden om buejagt kom fra Amerika, og vejen frem til lovgivernes accept af uddannelsen af den danske buejæger – som der skulle bestå en buejægerprøve på Kalø – var da også blevet til med stor hjælp fra vores amerikanske venner.  

Alt arbejde i FADB blev udført med et eneste mål: nemlig at få lovliggjort buejagt i Danmark samt sikre, at der var opmærksomhed på etik og ordentlighed, og det var efter en standard der skabte respekt hos vores berøringsflader.

FADB´s udvikling i de seneste år med dispensationsordning på det store hjortevildt og samarbejde med interessefælleskaber – fulgte Lars meget med i.

Lovligheden af buejagten og jagten på jagtens sjæl var hans passion.

Tak Lars fra alle os i FADB

Æret være dit minde!