Forslag til ændring af FADB årsskydning

Forslag til ændring af FADB årsskydning

Brande d.1 april 2015

Forslag til ændring af FADB´s årsskydning.

Som det nok ikke er nogen hemmelighed, så er buejægerens (FADB) års skydning desværre de sidste årringe ikke blevet det som man kunne forvente af en års skydning, nemme lig det at alle buejæger ville være at se til det som nok er en buejægers største oplevelse og mål for at blive en bedre buejæger.

Man kan altid være bagklog, men det er ikke det jeg vil med det brev. Jeg vil komme med et forslag til en ny afvikling af FADB´s årsskydning (dansk mesterskab for FADB´s buejæger), der gerne skulle gøre det til et stævne alle ville tale om og ikke mindst deltage i.

Det er heller ikke ment som en konkurrent til Jægerforbundets års skydning, tværtimod men en sparrings partner der gerne skulle gøre alle buejæger en bedre skytte og som vil være stedet hvor alle buejæger mødtes, samtidig med at general forsamlingen også blev afviklet..

FADB´s årskydning (dansk mesterskab)

1: Der skal være mulighed for at tilmelde sig til:

1a) Årsskydning alene

2a) Forplejning

3a) Overnatning hvis dette forefindes

4a) Fuld pakke (Års skydning, forplejning og overnating)

2: Skydning skal være som flg.:

1b) Der skydes til 3×20 3D mål over 2-dage.

2b) Der skydes fra 5-40 meter. (Grundet de mange nye buejæger der rejser udenlands og jager

bl.a. større dyr end rådyr, skal det være muligt at have et stævne hvor man kan dygtig gøre sig ved længere skud)

3b) Skydningen er en 1-pil skydning

4b) Scoring:

Pil i hjertering = 5 point

Pil i lunge området = 3 point

Pil i dyrets krop eller forbi= -1 point

5b) Ved pointlighed, om skydning 1-pil tættest midten

6b) Pilen tæller indad

7b) Skytter dels op efter point efter første runde.

8b) Der skydes efter gældende buejagt regler for udstyr

9b) Afstandsmåler er tilladt

10b)Ved korte hold, må der trækkes pile før evt. en anden skytte skyder sin pil.

11b)Gruppen udpeger 2 skriver af scorekort. Ved tvivl bruger man tommelen. Tommel op for i inde, tommel ned for ude af ring.

12b)Usportslig optræden, snyd eller lign. vil føre til øjeblikkelig diskvalifikation. (eks. man

trækker en pil før den er scoret, forsøger at bevist at genere en anden skytte under hans skydning, skyder flere end 1 pil osv. Ved tvivl er det skydeudvalget der afgøre tvisten

13b)Der tilstræbes 3 størrelses kategorier af 3D dyr.

Små dyr fra 5-15 meter, mellem dyr fra 10-30 og store dyr fra 20-40 meter

14b)Der må bruges max 1 min pr skytte. Gruppen afgører ved tvivl og påpeger det over for skytten. Gentagne gange af overskridelse af tid medfører diskvalifikation.

3: Års skydningen og general forsamling skifter mellem lokal foreninger rundt i landet. Der tilstræbes camperings muligheder, overnating og plads nok til afvikling af generalforsamling samt skydning

4: Der nedsættes et skydeudvalg bestående af 3 mand/kvinde. Udvalgets opgave er at koordinere skydningen og sørge for at skydningen overholde de krav der nu vil blive vedtaget.

5: Det er lokal foreningens opgave at opstille og godkende banen efter gældende regler med deltagels af min. 1 fra skyde udvalget.

Med buejæger hilsen

Niels Baldur