Beslutning om buejagt fanget i bureaukrati

Beslutning om buejagt fanget i bureaukrati

Jægerformand udtrykker skarp kritik af Miljøstyrelsen, som har undladt at videregive vigtig information til Vildtforvaltningsrådet om den juridiske proces for en mulig tilladelse af buejagt på større hjortevildt. Konsekvensen bliver en stærkt forsinket afgørelse på spørgsmålet.

Ét af de vigtige emner på vildtforvaltningsrådsmødet, som blev afholdt i dag, var at vildtforvaltningsrådet skulle give en indstilling til ministeren om jagt på det større hjortevildt med bue. En indstilling som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen havde bedt om sidst i 2016.

På sidste møde i december 2016 blev det vedtaget, at DJ sammen med Foreningen Af Danske Buejægere, FADB, skulle udarbejde et forslag til en forsøgsordning. En opgave, der blev løst planmæssigt frem mod vildtforvaltningsrådsmødet således, at rådet var klar til at tage stilling til et konkret forslag.

På mødet kom der i stedet en kold spand vand fra Miljøstyrelsen, da denne kunne oplyse, at uanset hvilken indstilling rådet kom med, så vil en forsøgsordning og indførsel af jagt på de større hjortevildtarter ikke kunne indføres førend, at der er gennemført en konkret ændring af selve jagtloven.

Komplet uforstående
– Jeg er dybt overrasket over, at Miljøstyrelsen så sent i processen informere rådet om, at de ser en juridisk forhindring i at gå videre. Hvorfor kommer Miljøstyrelsen først med den information nu? siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen, som yderligere uddyber:
– Nu er Miljøstyrelsen sendt tilbage for at komme med en juridisk udredning, der helt specifikt klarlægger udfordringerne. Det bliver en udredning, som jeg ser meget frem til at modtage, da vi står komplet uforstående over for dagens udmelding. Denne situation er på ingen måde tilfredsstillende for de danske buejægere, der havde en berettiget forventning om, at rådet i dag kunne komme med en indstilling om fremtiden for jagten på det store hjortevildt med bue, siger en tydeligt skuffet Claus Lind Christensen.
Brian Lisborg, der er formand for FADB, udtaler på baggrund af dagens møde i Vildtforvaltningsrådet:

– Jeg er meget skuffet! Denne slags juridiske benspænd vi har oplevet i dag var hvad vi frygtede kunne ske på dette tidspunkt hvor alt forarbejdet var færdigt og alt lå klar til en seriøs vurdering. Jeg tror naturligvis stadig på en fremtid for jagt på de store vildtarter med bue og pil, nu ser er det desværre bare ud til endnu engang at blive forhalet og udsat yderligere et år.

Hvad så nu?
Nu afventes der en juridisk udredning fra Miljøstyrelsen. Når den kommer, skal der forberedes endnu en indstilling til vildtforvaltningsrådet.

Vi skriver mere om udviklingen her på hjemmesiden, så snart vi ved mere.