Regulering med buen – svar fra Styrelsen

Del indlæg

Regulering med buen – svar fra Styrelsen

I vores artikel om regulering med buen af 25. juli 2018, slutter formanden af med et par spørgsmål til Styrelsen – nu er svarene kommet.

Læs artiklen af 25. juli 2018: HER

Formandens spørgsmål
Hos formand for FADB, Brian Lisborg, indhentede vi dengang følgende kommentarer til artiklens indhold og han stillede følgende spørgsmål, som der altså nu er kommet svar på:

1:
Vil det efter Naturstyrelsens overbevisning være muligt i forbindelse med bukkejagt at ansøge om regulering med buen af eks. mårhund eller rævehvalpe i områder, hvor de er til skade for den øvrige fauna. Her vil buen selvsagt være eneste og dermed bedste alternativ mod en art, der bør reguleres?

Svar:
En tilladelse vil kunne gives til en konkret situation, og ikke som en mere generel tilladelse, hvilket umiddelbart vil være tilfældet i forbindelse med udøvelse af jagt, hvor der ikke er tale om et konkret problem. Jeg forstår godt, hvorfor spørgsmålet stilles, fordi det ikke er ønskværdigt at sidde i en situation uden hjemmel til lovligt at nedlægge en mårhund. Omvendt vil situationen hvor mårhunden er for langt væk til at kunne skydes med buen selvfølgelig heller ikke være at ønske.
Så det korte svar er; som udgangspunkt nej.

2:
Kunne man forestille sig, at der kan gives tilladelse til regulering med buen i dyrehaver og hjortehegn, hvor det i dag ikke er tilladt at bruge bue, hvis dyrehaven ligger i umiddelbar nærhed af bebyggede områder eller af hensyn til de øvrige dyr i hegningen?

Svar:
Der er ingen særskilte regler for regulering i dyrehaver og hjortehegn, så det vil afhænge af den konkrete situation.