Referat af generalforsamling d. 25. april 2015

Referat af generalforsamling d. 25. april 2015

Valg af dirigent

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende genvalg:
Dirigent:
Erik Larsen
Bestyrelsen:
Jan Ewald Hovmand
Dennis Havsager
Jesper Johansen (for 1 år)
Suppleanter:
Jørgen Vester
Jacob Sandberg
Revisor:
Lasse Kristensen

 1. Kim Parking bliver valgt som diagent. Dennis Hausager fra bestyrelsen er ikke til stede.
 2. Dagsorden bliver godkendt.
 3. Formand Brian Lisborg, fremlægger formandsberetningen. Se bilag 1
  Steffen Jensen orientere for Dennis Hausager, vedrørende hans arbejde med fadb’s internationale anliggender.
  Steffen orientere om samarbejdet med DJ. Udstillinger, messer og buekoordinatorer. Der er to trailere under opbygning, med PR materiale og messegrej til fremtidig brug rundt i landet.
  Behandlingstiden i jægerforbundet er desværre lang, så arbejdet tager tid, men strider frem.
  Der bliver spurgt til regulering med buen- Der bliver arbejdet på dette sammen med arbejdet med de store vildtarter.
  Der blev holdt 1 minuts stilhed for Hans Frisesdahl Der gik bort i 2014
 4. Jan-Ewald Hovmand fremlægger regnskab for sidste år. Se bilag 2
  Dette blev godkendt uden kommentarer.
 5. Jan-Ewald Hovmand fremlægger budget for det kommende år. Se bilag 2
  Dette blev godkendt uden kommentarer.
 6. Der var ingen indkommende forslag under dette punkt.
 7. Jan-Ewald Hovmand, Dennis Hausager og Jesper Johansen, blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen Vester og Jakob Sandberg blev valgt til suppleanter. Lasse blev genvalgt som revisor.
 8. Der kommer flere positive kommentarer vedr det nye sted at afholde FADB’s GF. Folk virkede glade for valget og der blev forklaret nærmere omkring hvor mange mennesker der kan være på Skovly, forskellige overvejelser bestyrelsen havde gjort sig i forhold til stedet og hvilke muligheder og fordele det kan have i fremtiden. Flere mener det bør afholdes som 3D skydning med GF lørdag aften, således der lægges mere vægt på skydningen.
  Det er i promovering at der sættes focus på 3D skydning frem for årsmøde. Således at det er ved skydning for at finde årets Buejæger, at vi holder vores GF og ikke omvendt.
  Der diskuteres om muligheden for at det er lokalforeningerne der i fremtiden skal stå for weekenden, og det derved flyttes rundt i landet.
  Niels Baldur fremlage et forslag til fremtidig afholdelse af FADB skydningen. Se bilag 3. Der blev snakket frem og tilbage omkring dette. Ingen beslutninger blev taget, men bestyrelsen lyttede nøje og vil arbejde videre med mulighederne, for afholdelse af næste års skydning.
  Bestyrelsen fremlage den manglende opbakning til bladet, der kommer næsten intet stof ind til Peter Fogh. Peter laver et meget stort arbejde og føler, at det snart ikke længere hænger sammen. Det blev foreslået at omlægge bladet til digital form, og derved frigive store midler til at skabe en form for redaktion, der vil står for hjemmeside og digitale platforme.
  Brian Lisborg spurgte alle de fremmødte om deres mening vedr dette og der blev taget pænt i mod forslaget. Kun få ønskede at beholde bladet i dets nuværende form. Der blev samtidig stillet forslag til login på hjemmesiden.
  Bestyrelsen vil arbejde videre med dette, og undersøge mulighederne for fremtiden.
  Næste års årsmøde er fastlagt i Ribe. Dette gælder både sted og indhold.

Jesper Johansen

Bilag:

Årsberetning

Regnskab 2014 og budget 2015

Forslag til ændring af FADB årsskydning