Klar til det store hjortevildt?

Del indlæg

Klar til det store hjortevildt?

Når forsøgsperioden med buejagt på de store hjortevildtarter om få dage går ind i sit tredje år, er der en del trænings- og grejmæssige forholdsregler, du bør være på forkant med.

Buejagt på Kron-, då- og sikavildt stiller en række krav til både buejægeren og det grej, der bruges. Kravene er for en del lovmæssige, men der er også en del ikke juridiske aspekter, der skal tages højde for ved buejagt på disse arter.

I Danmark har man valgt at bruge joule, når buens og pilens effektivitet og dræbende evne skal måles. Til jagt på større hjortevildt end råvildt er kravet fastsat til min. 80 joule, hvilket er et energikrav, der skal opfyldes med en pilevægt på 33 gram. Denne konstellation har været brugt i mange år af danske buejægere, der er taget på udenlandsjagt efter storvildt, og det har vist sig effektivt.

Pilen
Pilens vægt og kvalitet er altafgørende for succes, holdbarhed og penetration. Holdbarheden på pileskaftet og jagtspidsen ved træf i knogler eller lignende, stiger væsentlig ved blot 5 grams vægtforøgelse af pilen. Rent faktisk stiger gennemslagsevnen med næsten 2% for hvert gram, vægten hæves over 25 gram.

Der findes i dag mange pile, som overholder vægtkravet på de 33 gram, og man kan i de rigtige tilfælde også forøge vægten på pilen ved at montere vægte bag indsatsen i pilen. Dette kræver dog, at pilens stivhed (spine) er høj nok til at kunne klare denne forøgelse, da selv en vægtforøgelse på blot 10-15 grains kan få pilens stivhed til at ændres, så man ikke kan få pilen til at flyve og træffe ordentligt.

Klar til det store hjortevildt? Stort hjortevildt FADB Kronvildt

Jagtspidser
Jagtspidser fås i mange varianter fra gode, til dårlige og ekstrem dårlige. Det store hjortevildt har markant størrelse, og det er levende dyr, der skydes til, hvorfor man må kræve det bedste af det bedste. Der findes desværre alt for mange spidser af dårlig kvalitet, både når det kommer til materialet, designet og flyveegenskaberne. Specielt er der problemer med billige kopier handlet hjem fra Kina, da disse spidser ofte er af en så ringe kvalitet, at de nok burde forbydes (læs indlæg om kinaspidser). Du kan med fordel søge professionel hjælp hos landets dygtige forhandlere af buejagtgrej, når du skal vælge dine pilespidser til buejagt på det store hjortevildt.

De spidser, der må bruges til stort hjortevildt i Danmark, skal min. være med 3 faste blade og have en skærende diameter på min. 25 mm.

Indskydning
Indskydningsdelen med de fastbladede spidser og træningsspidser er en kunst i sig selv. Typisk vil man opleve, at træningsspidser og jagtspidser ikke træffer samme sted.

Den bedste og mest effektive måde at finde en perfekt jagtpil på er at prøveskyde en masse forskellige varianter af pile med forskellige spines (stivheder), vægte, længder og fabrikater. Det er en stor opgave at skulle købe sig til dette, men der findes forhandlere af buegrej i Danmark, der kan tilbyde sådan service. Hos disse kan du prøveskyde en masse forskellige pile, så der er ingen undskyldning for ikke at finde den perfekte pil til buen.

Du får de bedste resultater ved at testskyde på lidt længere hold. Når den pil, der grupperer bedst på en afstand af 20-30 meter eller længere er fundet, trimmes buen, så pilen flyver perfekt. Derefter sættes en jagtspids på pilen, som prøveskydes på 20-25 meter. Hvis ikke trænings- og jagtspids rammer samme sted, kan man finjustere buen lidt eller prøve en anden jagtspids. Når det er gjort, vil du have en pil, der passer lige netop til din opsætning og skydestil.

Laves indskydningen ikke rigtigt, vil mange opleve store problemer med at skyde samlede grupper. Har man pile med jagtspidser, der rammer præcist, men problemer med træningsspidser, så gør man bare, som riffeljæger har gjort i mange år, når jagtammunitionen ikke rammer som træningsammunitionen, man klikker på sit sigte, indtil det passer.

Skudafstande
Kronvildt er et langt større end råvildt, hvorfor man kunne fristes til at skyde på længere hold. Man skal dog huske på, at pilen er langsommere, end den pil der bruges til råvildtet (typiske 30-40 fod/sek. langsommere). Skydes der på længere hold end de 20 meter, der er anbefalet i Danmark, bevirker det, at dyrene kan nå at flytte sig en smule. Også til stort hjortevildt er den maksimal skudafstand altså 20 meter …!

Skudvinkler
Et meget vigtigt parameter ved skudafgivelse til stort hjortevildt er skudvinklen. Et skud skråt forfra, direkte forfra eller direkte bagfra er bandlyst. Dyret SKAL stå i rent sideskud, eller med mulighed for at et skud kan sættes ind en smule skråt bagfra og frem. Dette, for at undgå de store overarmsknogler, der ligger inde ved skulderbladet. En anden ting er, at hvis der skydes skrå forfra, så vil skuddet altid gå bagud og VÆK fra de vitale områder, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Klar til det store hjortevildt? Stort hjortevildt FADB Lukket skulder
Lukket til motorrummet! Når hjorten står med forbenet således, lukker den store overarmsknogle for adgangen til store dele af de vitale dele.
Klar til det store hjortevildt? Stort hjortevildt FADB Aaben skulder
Åbent til motorrummet! Når hjorten står således med forbenet, er der åbent til de vitale dele.