Kan buen bruges til lokkejagt på råbuk?

Del indlæg

Kan buen bruges til lokkejagt på råbuk?

Råvildtets brunst er netop overstået. Det er en tid, i hvilken mange udendørsmennesker givet lader sig fascinere af den adrætte arts adfærd. Og har man bare én gang – med en eller anden type af lokkepibe – prøvet at lokke en buk, er det svært at lægge fra sig igen. Med den rette sløring, en gennemtænkt placering af skjulet i forhold til dækning og vindretning og den rigtige teknikker under kaldet, kan bukken lokkes meget tæt på jægeren.

Det vil således sagtens være muligt at lokke bukken helt ind på et bue-skudhold under 20 meter. Men selv om det er muligt, er det så overhovedet en jagtform, der egner sig til buejagt?

Jeg er godt klar over det … spørgsmålet er relativt hypotetisk for danske buejægere, eftersom den danske sæson for jagt på råvildt stort set ikke giver mulighed for lokkejagt. Og hvor brunstjagt i vore nabolande såsom Tyskland, England, Skotland, Polen og til dels Norge og Sverige er tilladt, er buen derimod ikke på listen over lovlige jagtvåben der.

Læs artiklen om buejagt i Europa HER
Læs sidste nyt om buejagt i Finland HER

Vi bliver således vende blik mod lande som eks. Bulgarien eller Ungarn for overhovedet at finde mulighed for at prøve jagt med bue og pil på brunstbukke, der kommer ind på kald.

Når bukken lokkes, og det lykkes at få ham til at komme, kommer han ofte hurtigt, og han er særdeles opmærksom. Han ved præcis, hvor lyden kommer fra og vil således være orienteret direkte mod det sted jægeren sidder. Han er optændt af hormoner og kampgejst, han er klar til at forsvare sit revir og sætte enhver indtrængende på ”porten”.

Eksperter i at lokke buk anbefaler, at man lokker fra et skjul på jorden eller lige over jorden, da bukken kan høre, hvis lyden kommer oppefra. Han vil derfor være sværere at lokke, og uanset hvor der kaldes fra, vil han – i det øjeblik han er på skudhold og standses – sikre direkte mod stedet, hvor jægeren sidder. Og det altså uanset om man sidder i skydetårn eller på jorden.

At jægeren under jagten gør opmærksom på sin position er svært at kombinere med buejagt. Da råvildt i nogle situationer kan nå at reagere fra pilen slippes til den når dyret, ønsker vi af etiske grunde ikke at afgive skud mod råvildt, der sikrer mod os. Dette etiske aspekt gør helt enkelt lokkejagt med buen svær at forsvare.

Man kunne måske benytte muligheden af, at en anden person placerer sig strategisk i forhold til vinden og lokker derfra, mens buejægeren sidder et andet sted. Bruger man denne taktik, vil bukken måske bevæge sig rundt om ham, der kalder i forsøget på at tage fært op. Når den passere buejægeren og stoppes med kaldet, vil den sikrer i en anden retning end, hvor jægeren sidder. Den vil dog stadig være på mærkerne, og om det vil virke, kan jeg kun gætte på.

Det vil i hvert fald være svært, meget svært, da man skal prøve at regne lidt på, fra hvilken retning han vil komme, hvordan han vil gå omkring personen, der lokker, og hvor han skal stoppes, for at pilen kan slippes – vil det være muligt? Jeg ved det ikke! Hvad tænker du?