På buejagt i Europa

Del indlæg

På buejagt i Europa

På buejagt i Europa FADB MoskusMed fokus på omfanget af buejagt i Nordamerika og Brian Jensens – som beskrevet i bogen Buejagt på Big Five – store succes med buejagt på nogle af verdens største vildtarter i Afrika, kan man undrer sig over, at buejagt endnu ikke er tilladt i alle Europæiske lande.

Det til trods, så er mulighederne derude. Derfor: Hvis du går med drømme om jagt med buen i lande på vort hjemkontinent (Grønland inkluderet), bringer vi her en lille opdatering på, i hvilke lande dette er muligt.

Åland:
Buejagt har i denne lille, selvstyrende finske øgruppe været lovligt siden 2006. Der kræves en årlig prøve, hvor man, for at bestå, skal sætte fem ud af seks pile i det vitale område på dyreskiver. Skuddene skal afgives fra varierende afstand ud til 25 meter.
Pilen skal præstere minimum 40 joule og skal veje mindst 25 gram samt have minimum to skæreblade med en diameter på 25 mm. Alle vildtarter på nær elg må jages med bue.

Grønland:
Her må der jages med compoundbue efter rensdyr og moskusokse. Rensdyr må jages med både fast pilespids på 385 grains og mekanisk pilespids 425 grains og en minimum trækvægt på 45 pund. Moskusokse må alene jages med fastbladet pilespids og der kræves en minimum trækvægt på 60 pund.

Finland:
Her har buejagt på småvildt altid været lovligt, mens bæver og råvildt blev føjet til listen over lovligt buevildt i 2001. Der kræves en minimum trækvægt på 40 pund og til råvildt og bæver en pilespids med minimum diameter på 22 mm skær. Under bæverjagt skal pilen være forbundet med buen ved en form for line. I 2017 vedtog det finske parlament, at man nu også kan jage storvildt på nær elg og store rovdyr.

Estland:
Her må småvildt op til størrelsen af bæver jages.

Frankrig:
Buejagt blev lovligt i 1995, og antallet af aktive buejægere blev i 2007 opgjort til 5.000. Alle vildtarter kan i Frankrig jages med bue og både traditionelle buer såvel som compoundbue er tilladt. Siden 2003 har det været lovligt også at skyde med release.

Spanien:
Her har buejagt været tilladt siden 1985, og alle arter kan jages med våbentypen. Buen skal trække minimum 50 pund, og det bemærkes at modhager ikke er tilladt på pil eller spidser.

Portugal:
Buejagt blev legaliseret i 1986, og alt jagtbart vildt må i Portugal nedlægges med bue.
Du skal have nationale portugisiske jagttegn med tilladelse til buejagt eller have bestået en international buejagtsuddannelse, der er anerkendt af landets myndigheder.

Italien:
Småvildtjagt med buen er tilladt over hele landet, mens storvildtjagt er reguleret efter bestemte principper og således ikke lovligt som jagtvåben på store arter i ret mange regioner. Dog tillader Toscana og Lombardiet jagt på vildsvin med bue, ligesom buejagt efter storvildt er tilladt i hegnede områder – og her er der hovedsageligt tale om jagt på vildsvin og dåvildt.

Ungarn:
Buejagt blev legaliseret til alle vildtarter i 1993. Minimum kravet til trækvægt under jagt på råvildt, dåvildt, kronvildt, muflon og vildsvin er 50 pund. Brug af armbrøst er ikke tilladt. Buejægere er i Ungarn generelt underlagt samme regler som riffeljægere. Det oplyses at mere end 400 ungarske jægere har bestået landets buejægereksamen.

Øvrige lande:
Også i Kroatien, Slovakiet, Serbien, Bulgarien og Tyrkiet er buejagt tilladt

Kilde: European Bowhunting Federations hjemmeside.