Der kan trækkes til vaskebjørn

Del indlæg

Der kan trækkes til vaskebjørn

Med den reviderede vildtskadebekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli, blev det muligt at give den invasive vaskebjørn en varm velkomst med buen, når den sætter sine potter på dansk jord i en ikke alt for fjern fremtid.

– Fra FADBs side har vi længe arbejdet for at gøre det lovligt at regulere eks. mårhund og vaskebjørn, når vi alligevel er på bukkejagt med buen. Vi glæder os derfor over den reviderede vildtskadebekendtgørelse, som nu gør dette muligt, konstaterer næstformand for FADB Jørgen Vester i forbindelse med den helt igennem fornuftige revidering af bekendtgørelsen.

Regulering af vaskebjørn og mårhund med buen under bukkejagten kræver ingen forudgående tilladelse, men ønsker man at nedlægge arterne som led i anden regulering, skal der dog fortsat søges tilladelse hos Naturstyrelsen.

– Skulle dette nataktive, invasive rovdyr krydse den dansk/tyske grænse, kan det få omfattende negative konsekvenser for den øvrige danske fauna, hvorfor arten bør bekæmpes fra det første individ ankommer, og vi glæder os som buejægere selvfølgelig over at kunne hjælpe med til at løse udfordringen, når den bliver en realitet, fortsætter han.

Mårhunden har indtil nu kunnet reguleres med buen dag og nat efter forudgående tilladelse fra naturstyrelsen, en mulighed Jørgen Vester selvfølgelig har været tilfreds med.

– Med dette – efter vores mening logiske tiltag – får vi buejægere dog endnu bedre muligheder for at give den danske natur en hjælpende hånd, når det kommer til regulering af invasive arter, og det er vi meget glade for, slutter næstformanden.

Læs beretning om regulering af mårhund: https://www.fadb.dk/regulering-af-maarhunde/

Vildtskadebekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2020. Du kan se hele bekendtgørelsen: HER

Der kan trækkes til vaskebjørn Vaskebjørn FADB Vaskebjørn
Grundlæggende vil det være en stor hjælp for den øvrige danske fauna, hver gang der reguleres en vaskebjørn. Arten, der stammer fra Nordamerika, bærer i øvrigt et smukt skind.