Bestyrelsesmøde mandag d. 17-01-2022

Del indlæg

Bestyrelsesmøde mandag d. 17-01-2022

Bestyrelsesmøde mandag d. 17-01-2022 kl 19 over skype.

 • Deltagere:
 • Kirsten Andersen (KIA)
 • Brian Due (BRD)
 • Jørgen Tingkær (JOT)
 • Peter Bue Westh (PBW)
 • Jan-Ewald Hovmand (JEH)
 • Birger Olsen (BIO)
 • Afbud:
 • Casper Bossen (CAB)

Dagsorden:

 1. Siden sidst – bestyrelsen rundt
 2. Årsmøde JEH og PBW planlægger et møde på mulig lokation. Forslag: Martin Bjerge og BRD inviteres til at deltage i arbejdsgruppen
 3. Lokalgrupper – konstruktion – rådgivning fra DGI. Tanken er dels at lokalforeninger, der har svært ved at rekruttere bestyrelse alligevel kan fungere ved hjælp af en kontaktmand og en medlemsliste, dels at en lille gruppe kan starte op og måske senere blive en lokalforening. Skal drøftes juridisk med DGI
 4. Planlægning af besøg i lokalforeninger når Corona er fordampet, afventer. KIA har bolden ift Samsø, Horsens, Randers og Vejen og PBW og BRD har bolden ift Midtsjælland
 5. Det store hjortevildt – formidling til MST (Niels Kanstrup?) af viden KIA sender kontaktdata på Viktor og Niels Kanstrup til PBW. JOT foreslår, at der arbejdes på at 33g pil kravet afskaffes, da det er årsag til adskillige anskydninger pga ballistikken. JEH gør opmærksom på, at 33g pilen var adgangsbillet til forsøg med det store hjortevildt.
 6. Status på medlemmer og økonomi: JEH redegjorde. godt 900 medlemmer og ca 775000 på kontoen. Vi kigger JEHs restanceliste igennem og giver feed back
 7. Status på samarbejde med DLS – DGI. Forståelsesaftalen er på plads fra FADBs side. Der holdes møde DLS/FADB 24-01-2022. Vi har haft 1 møde med DGI og skal have næste møde d. 19-01-2022 (vedr. vedtægter)
 8. Status på Instruktør årsmøde – herunder instruks. Planlagt buejagtlærer årsmøde d 06-02-2022. Orienteret om dagsorden
 9. Messemateriale – Birgers arbejde i dette. BIO arrangerer transport ifm messe i Aars hallen. BRD: Kan udstyret udlånes til medlemmer, der gerne vil vise flaget for FADB? KIA: Ja, det er tanken.
 10. Værdigrundlag/visioner – (vedhæftet indkaldelse) (DGI foreslår kondenseret indledning med bullet points) KIA og PBW arbejder videre med det. Input fra bestyrelsen er meget velkomne men snart.
 11. Medlemskab af justitsministeriets dialogforum for at få en stemme i justitsministeriets dialogforum? KIA har rettet henvendelse til ministeriet.
 12. Lærebogsudvalg, bestående af Sandor Markus, Bjarne Olsen og PBW
 13. Evt
 14. Planlægning af næste møde. Mandag d. 28-02-2022 kl 19 over skype