Bestyrelsesmøde 13-12-2021

Del indlæg

Bestyrelsesmøde 13-12-2021

FADB Bestyrelsesmøde 13-12-2021 over skype

Deltagere:
Casper Bossen (CAB)
Jørgen Tingkær (JOT)
Jan-Ewald Hovmand (JEH kasserer, suppleant)
Kirsten Andersen (KIA)
Birger Olsen (BIO ressourceperson)
Brian Due (BRD)
Peter Bue Westh (PBW)

Dagsorden:

Dirigent: PBW

 1. Opsamling på hvor er bestyrelsen – hvilke bolde er i luften, er der bolde vi endnu ikke har grebet?
  a) Forståelsespapir/forståelseaftale med DLS sendt til alle, alle gennemlæser, kommenterer eller erklærer enighed. ’Den danske model’: Se netnatur 2020. KIA gennemarbejder og sender ud til bestyrelsen
  b) Opsamling af erfaringsmateriale vedr det store hjortevildt: PBW er tovholder
 2. Orienteringspunkter fra det arbejde/de møder vi har lavet med DLS og DGI og MST
  MST: diskuteret kvalitetssikring af buejagttegnslærere, FADB har en aftale om, at det er FADB, der uddanner instruktører, lærere og buejægere.
  Buejagttegnsinstruktører og lærere: Møde 06-02-2022 fra 10-12 på Vissenbjerg Storkro
 3. Nye medlemmer, hvor er vi holdningsmæssigt? Punktet er til diskussion
 4. Tøj til de folk. der repræsenterer FADB på messer – hvad kan vi tilbyde? Logoer på tøjet?
  Folk, der repræsenterer FADB på messer får tilbudt en skjorte med logo
 5. Ressourcepersoner til FADB, diskuteres
 6. Webmaster? Nyhedsbrev?
  PBW er webmaster. KIA skriver et nytårsbrev
 7. Etisk grundlag – artikelserie?
  PBW: med udgangspunkt i overordnede betragtninger skrives artikelserie
  KIA: inspiration: hvad vil det sige at blive dannet som jægere!
 8. Lokalforeningerne hvor er vi?
  PBW: BRD og PBW besøge midtsjællandske?
  KIA: Havde aftalt møde med Randers, som desværre aflyste pga. Corona. Nyt møde aftales i foråret.
  Der har været afholdt GF i vestjyske, men der foreligger ikke referat endnu
  Sydjyske: intet nyt
  Bornholmske påstår at være medlem af både FADB og DJ
  Saxkøbing: Tom Buxbom melder, at der ikke er en forening
  Nordsjællandske er ophørt men muligvis genopstået under DJ
 9. Værdigrundlag jævnfør møde med DGI?
  Diskuteret under pkt 2
 10. Kursus katalog jævnfør møde med DGI?
  Diskuteret under pkt 2
 11. Skrivelse til instruktørerne om FADB og roller.
  KIA: skal skrives efter møde med buejagtinstruktører og -lærere i februar, eventuelt i samarbejde med instruktørerne
 12. sikkerhed under buejagt (fast punkt?)
  Diskuteret under pkt 7
 13. Thomas Lindy Nissen
  PBW: har snakket med TLN, hvis engagement i FADB regi hermed er ophørt
 14. Eventuelt
  intet
 15. Næste møde
  17-01-2022 kl. 19 over skype
 16. Godkendelse af dette mødes referat
  godkendt

Kommentar (1)

 • Susanne Kildeberg Frederiksen

  Mht. Nordsjællandske Buejægere, så er vi ophørt og er ikke genopstået under DJ. Vi holder til i Ganløse der måske der er en anden klub der nu hedder NB men ikke den oprigtige NB.

  Mvh. Susanne K. Frederiksen

  23. december 2021 at 13:05

Der kan ikke kommenteres