Vejledning for bueskydning – opdatering

Del indlæg

Vejledning for bueskydning – opdatering

Supplerende vejledning for bueskydningsaktiviteter – opdateret 08.06.2020:

Hver skytte skal trække sine egne pile.

Det primære fælles kontaktpunkt er skiven/3D dyret, når der holdes kontra ved pileudtræk, husk derfor at afspritte hænder efter I har trukket pile eller anvend engangshandsker.

Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele aktiviteten.
Dette kan sikres ved afmærkning på jorden med tape eller skilte, hvor skytter venter f.eks. ved hver standpladser og ved salg af lerduer og ammunition.

Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere til stede på den samme bane, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver skydeafsnit. Det er muligt at inddele store skydebaner i mindre zoner med tydelig markering, som klart afgrænser skydeafsnit/zonen/standplads. Dvs. samme skydebane kan opdeles i flere skydeafsnit/zoner/standpladser og benyttes samtidig. 

Skydeinstruktion.
Undgå ansigt til ansigt kontakt og hold 1 meters afstand fra næse til næse.
Undgå at berører de samme overflader som kursisten.
Undgå at bruge det samme bue til flere kursister. Hvor dette ikke er muligt bør buen aftørres med håndsprit mellem hver kursist.
Husk at afspritte hænder hyppigt.

Klubhuse kan holde åben.
Klubhuse kan holde åben. Det bør sikres, at der ved salgsstedet kan holdes god afstand mellem folk, og gerne med en ventelinje, der afmærkes med 2 meters mellemrum indendørs.
Der skal jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer være minimum 4 m² gulvareal pr person der opholder sig i klublokalet.
Klublokalet skal rengøres hyppigt og særlige kontaktflader afsprittes hyppigt. (Vandhane, dørhåndtag, toilet osv.)
Se i øvrigt vejledning for indendørs aktiviteter.

Begræns betaling med kontanter mest muligt.
Vi anbefaler at man bruger MobilPay, kreditkort eller bankoverførsel hvis dette er muligt og på denne måde begrænser brug af kontanter.

Håndtering af udstyr.
Bær engangshandsker ved håndtering af udtrykker.
Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.
Lad generelt ikke genstande gå fra hånd til hånd.

Giv deltagere mulighed for at afspritte hænderne eller bruge vådservietter.
Dette skal være muligt på hver standplads og særligt ved håndtering af udtrykker, computer osv. Ligesom udstyr, der har været anvendt af flere under skydningen, afsprittes jævnligt.

Tøm alle skraldespande efter hver aktivitet.

Sygdomssymptomer og særlige risikogrupper.
Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 

Det er især vigtigt, at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere her.

Skiltning.
Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i foreningen især ved adgangsveje. Se her.

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.