Vælg den rigtige storvildtspil

Del indlæg

Vælg den rigtige storvildtspil

Reglerne omkring jagt på det større hjortevildt stiller som bekendt bl.a. krav til pilens vægt. I den forbindelse er der givet mange buejægere, der blot fylder vægt i pilen, i den forventning at så går det nok. Det kan også sagtens lade sig gøre, hvis ellers pilens stivhed er til det, men heller ikke her er verden bare sorte/hvid.

For at få belyst emnet har vi taget en snak med Niels Baldur fra Baldurs Archery, der selv har nedlagt stort hjortevildt i udlandet med buen. Niels har således gennem årene gjort sig personlige erfaringer – både gode og dårlige. Vi har talt med ham og viderebringer her hans erfaringer og anbefalinger.

Sådan måles ”spine”
– Der er næsten ingen buejægere, der er klar over, eller tænker på, at hvis man f.eks. ændrer pilens længde fra 28″ til 29″, ændrer man samtidig pilens stivhed med op til .030″ del af en tomme. Det vil sige, en pil der har “spine” .330 bliver til .360 og altså noget blødere, starter han.

Han fortæller herefter, at piles stivhed bliver målt ved en længde på 28″, ved at man får pilen til at støtte på 2 punkter med en afstand af 28″. Herefter hænges en vægt, der vejer 880 gram, på midten, og den bøjning pilen nu laver, kaldes pilens stivhed eller “spine”.

Let løsning
– Når man fylder vægt i spidsen på en pil, ændres pilens dynamiske “spine”. Dette sker sågar ved blot et 1 gram (15 grain), hvilket kan resultere i dårlig flugt og præcision, specielt hvis pilen er underdimensioneret. Jeg ved godt, at det kan lyde ekstremt kompliceret, hvorfor vi i min virksomhed har gjort det meget lettere for buejægeren, der gerne vil have grejet til at fungere optimalt, fortsætter han.

– Vi har lavet en hel stak varianter af pile, der alle overholder vægten til storvildt. Pilene har vægte fra 33-35 gram og findes i 2 længde i 3 forskellige mærker … Easton, Gold Tip og Carbon Express, fortæller Baldur, der ejer to forretninger, der sælger buegrej; en i Brande i Jylland og en i Borup på Sjælland.

Hvordan gør du
Baldur forklarer, at hvis du vil teste, hvilken spine din pil skal have, kan du ringe på 97 18 33 56 og aftale en tid for at prøve de forskellige varianter.

– Det eneste, der kan ændre på aftalen, er vejret, da det ikke må regne og helst heller ikke blæse for meget. Men ellers starter man med at skyde fra en afstand, på helst over 20 meter, da resultatet bliver bedre, jo længere afstanden er. Testen tager 1-2 timer, og man skal gerne kunne skyde fra 50-80 skud uden problemer, forklarer han.

Når man har afprøvet alle pile og fundet et par favoritter, tester man de to pile mod hinanden og vælger den endelige favorit. Buen trimmes efterfølgende med den valgte pil og jagtspidsen monteres, hvorefter der testes for præcision.

Forskelligt fra skytte til skytte
– Siden vi startede i august 2018, er der PT kun en skytte, der ikke har kunnet vælge mellem de sidste 2 sæt pile, ellers har alle fundet deres favoritpil, og skytterne har sjovt nok ikke valgt den samme PIL. Grunden til dette er, at en pil opfører sig forskelligt afhængig af buen, skytten, skyttens træklængde, skyttens trækvægt, skyttens måde at affyrer skud på osv. Det er ekstremt vigtigt, at piles dynamiske spine passer til buen og pilens flugt. Det er en stor misforståelse, at man kan trimme en bue til en pil blot ved at indstille lidt på buen, forklarer han.

Han forklarer derefter, at man kan ændre en pils dynamiske spine ved at afkorte eller fylde vægt i pilen. Man skal dog huske, at pilen stadig skal opfylde de 33 gram, som loven foreskriver. ved trimning af en bue, kan man godt ændre pilens flugt til det bedre, men det er desværre ikke garanti for, at den rammer præcist.

– Husk på, at det er ALTID PILEN, der rammer skiven og ikke buen, og med vores metode er du 100% sikker på at vælge den rigtige pil. Uanset om buen er trimmet til pilen eller ej, så vil den perfekte pil for buen ramme perfekt, forklarer han og slutter:
– Det, der gør valget ekstra svært, er, at loven foreskriver, at vi skal bruge fast-bladede jagtspidser, og de opfører sig på samme måde, som satte man styrefjer i spidsen af en pil. Blot stof til eftertanke …!

Spørgsmål eller tidsbestilling
Har du spørgsmål til ovenstående, eller vil du teste Baldurs pile, kan du kontakte Martin Damsbo eller Niels Baldur på 97 18 33 56