Udenlandske buejæger i Danmark

Del indlæg

Udenlandske buejæger i Danmark

Det er mildt sagt ret omstændeligt for nogle udenlandske buejægere, der gerne vil på jagt i Danmark, at få orden i papirerne, men nu lysner det også her!

På European Bowhunting Federation’s (EBF) nyligt overståede møde i København blev der bl.a. sat penge af, til at der kan ske noget mere på sammenslutningens hjemmesiden, men man tog også fat i større udfordringer.

Bl.a. har man erfaret, at der i Tyskland udbydes buejagtskurser mod betaling. Dette er for så vidt okay, problemet er bare at betalings-kurset ender ud i udstedelse af et IBEP-certifikat. IBEF-certifikater, der ellers kun udstedes i regi af EBF, minder om det buejagttegnskursus vi kender fra Danmark. At udenforstående personer tjener penge på disse kurser, finder EBF som udgangspunkt uacceptabelt, hvorfor man har tænkt sig at følge juridisk op på dette

Udenlandske buejæger i Danmark FADB Udlændinge på buejagt i Danmark

Når det kommer til IBEP-certifikatet, arbejder FADB på, at dette skal kunne hjælpe udenlandske buejægere, fra lande hvor man ikke har buejagtsprøver, når de besøger Danmark for at jage med bue. Indtil nu har det været sådan, at hvis buejægerens hjemland ikke afholder prøver, har buejægeren skullet have et dansk buejagttegn. Dette har betydet at udenlandske jægere har været nødsaget til at deltage i buekursus i Danmark og bestå buejagtprøven herhjemme.

EBF har nu lagt en strategi for at udbyde sit kursus i alle medlemslande, således at IBEP-certifikatet kan udstedes som dokumentation for bestået kursus. For at teste om IBEP-certifikatet kan godtages som bevis på bestået bueprøve i hjemlandet for udlændinge, vil FADB i nærmeste fremtid invitere en lille håndfuld buejægere fra europæiske lande, hvor man i dag ikke har buejagtprøve, til Danmark. Kan disse med certifikatet i hånden få buejagttegn herhjemme, vil det gøre det meget lettere, for vi danske buejægere, at invitere venner fra udlandet på buejagt.

Om EBF’s uddannelsesprogram:
EBF opmuntrer og støtter buejagtsuddannelse i alle aspekter. I dag har de fleste lande et nationalt uddannelsessystem for buejægere, hvoraf nogle er underlagt lovgivninger i det pågældende land og nogle selvbestaltede af landets buejagtsorganisationer.
De fleste landes kurser er baseret på EBF’s uddannelse (IBEP) eller kommer af National Bowhunter Education Foundation (USA), der blev grundlagt i 1979, mens vi i Danmark har vi vores eget uddannelsesprogram.
EBF mener, at en god buejagtuddannelse hjælper med at opretholde en høj grad af viden og sætter høje standarder inden for buejægernetværket. En god uddannelse hjælper også med at opbygge et professionelt miljø hvor god jagtetik og moral er et “varemærke” for buejægere.