SUPPLERENDE VEJLEDNING BUESKYDNINGS AKTIVITETER

Del indlæg

SUPPLERENDE VEJLEDNING BUESKYDNINGS AKTIVITETER

I forbindelse med muligheden for genåbning af vore buebaner lavede vi sammen med Danmarks Jægerforbund en vejledning i bueskydningsaktiviteter. Den er nu – i kraft af ændrede retningslinjer fra myndighedens side – blevet justeret til. Den lyder nu således:

Start på runden i små grupper af 3-4 skytter, så I undgår kø ved de enkelte mål.

Hver skytte skal trække sine egne pile.

Det primære fælles kontaktpunkt er skiven/3D dyret, når der holdes kontra ved pileudtræk, husk derfor at af spritte hænder efter I har trukket pile eller anvend engangshandsker.

Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele aktiviteten
• Dette kan sikres ved afmærkning på jorden med tape eller skilte, hvor skytter venter f.eks. ved hver standpladser og ved salg af lerduer og ammunition.
• Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Dvs. max 10 personer forsamles, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere etc.
• På større anlæg, hvor f.eks. adskilt parkering er mulig, og hvor grupper på 10 personer kan holdes adskilt, og f.eks. flere skydehuse, discipliner og/eller standpladser anvendes, vurdere den enkelte forening om flere grupper kan forsamles på anlægget. I tvivlstilfælde kan myndighederne kontaktes (Politiet).

Skydeinstruktion
• Undgå ansigt til ansigt kontakt og hold 1 meters afstand fra næse til næse.
• Undgå at berører de samme overflader som kursisten.
• Undgå at bruge det samme bue til flere kursister. Hvor dette ikke er muligt bør buen aftørres med håndsprit mellem hver kursist.
• Husk at afspritte hænder hyppigt.

Undgå kø!
• Brug gerne et tilmeldingssystem, enten via hjemmeside eller telefon booking.

Klubhuse holdes lukket
• Klubhuse er lukket, men det er muligt at oprette et salgssted, hvor man kan købe ammunition og lerduer. Salgsstedet bør, hvis det er muligt, være udendørs og placeret, så der kan holdes god afstand mellem folk, og med en ventelinje, der afmærkes på jorden med 1 meters mellemrum.
• Er det ikke muligt at oprette et udendørs salgssted, kan salgsstedet indrettes med afskærmning mellem kunder og sælger i form af plexiglas eller lignende. Der bør være en markeret ventelinje med 1 meter mellemrum og et skilt med max antal personer i lokalet samtidig. Ind og udgang til salgsstedet bør indrettes således, at man kan passere i hinanden i god afstand, eller ved at ind- og udgang foregår gennem separate døre.

Modtag ikke kontanter, men brug MobilePay eller bankoverførsel
• Her kan man evt. overveje at sælge hele serier via MobilePay og slå betalingssystemet fra. På den måde eliminerer man håndtering og optankning af skydekort.

Håndtering af udstyr
• Bær engangshandsker ved håndtering af udtrykker. • Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.
• Lad generelt ikke genstande gå fra hånd til hånd.

Giv deltagere mulighed for at afspritte hænderne eller bruge vådservietter
• Dette skal være muligt på hver standplads og særligt ved håndtering af udtrykker, computer osv. Ligesom udstyr, der har været anvendt af flere under skydningen, afsprittes jævnligt.

Tag hjem efter endt aktivitet
• Skytterne bør opfordres til at tage hjem efter endt skydning og give plads til andre på banen.

Tøm alle skraldespande efter hver aktivitet.

Sygdomssymptomer og særlige risikogrupper
• Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
• Det er især vigtigt, at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere her

Skiltning
• Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i foreningen især ved adgangsveje. Se her
• Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.