Så er der referat fra FADB bestyrelsesmøde 21. nov. 2018

Del indlæg

Så er der referat fra FADB bestyrelsesmøde 21. nov. 2018

Så er der referat fra FADB bestyrelsesmøde 21. nov. 2018 FADB bilmærke FADB bestyrelsesmøde den 21/11-2018. Kl. 17.00

På mødet deltog:
Jan Ewald, Brian Lisborg, Orla Hansen, Kim Parking, Jørgen Vester.

Pkt. 1 BLI gennemgik dagsorden.

Pkt. 2 JV er ordstyrer.

Pkt. 3 BLI orienterer om bestyrelsens sammensætning og en løsning på konstituering.
JV har accepteret at være sekretær.

Bestyrelsen ser ud som følgende:
Formand: Brian Lisborg.
Næstformand: Jørgen Vester.
Kasserer: Jan-Ewald Hovmand.
Best. Medl.: Orla Hansen.
Best. Medl.: Ole Mathiesen.

Pkt. 4 Messer:
Kim Parking har fuldt overblik over næste alle messer, men ville gerne nå ud til flere.
Der prøves at få alle arrangementer lagt ind i kalenderen.
Kontaktgrupper med tilhørende liste over samtlige formænd og evt. kontaktpersoner.
Indeholdt datoer for udstillinger osv.
Instruktørlister til Kim. De har møde den 3/2-2019.
Thomas Lindy skal opdatere evt. ny kalender på hjemmesiden til formål at give indblik i kommende messer.
Kim orienterede om OCC messe og hvilken tilgang, der kan og burde være.
Hvor langt vil FADB gå, og hvor mange penge skal der afsættes.
Det blev besluttet, at der skal prøves at få en god og fornuftig aftale med Svendborg afdelingen. Så både Svendborg og FADB opnår en tilfredsstillende stand.

Buekurser skal lægges på hjemmesiden og være opdaterede af Bjarne Olsen.

Hjemesiden:
Kalender, større skrift og mere tydelige informationer.
Ingen tekst i bunden af siden.
Kim Parking skal ind som koordinator.
Thomas Lindy, JEH orienterede om Thomas arbejde og honorar.
Bestyrelse besluttede at en prisstigning fra 4500,- til 6000,- med en fast aftale får 2 år.

Brian orienterer om mulighed for at opbevare FADB reklamestanden på hans lager på Bogø, hvis der er problemer med opbevaring.
Der skal laves en pallekasse til opbevaring af standen.

Facebook:
Kim tjekker op jævnligt og skifter billeder.

Pkt. 5 Årsmødet:
Maden var super fin, lidt for store mængder.
Skydebaner skal opdateres, flere numre og bedre beskrivelser af de forskellige mål.
Mulighed for at ændre nummer løbende på banen.

Deltagelse af Jægerforbundet næste år tages op til evaluering.
Eventuelle ændringer af antallet af skydninger.

Forelæggelse af regnskab på buejægertræffet.
Der kunne godt blive sparet lidt mere på maden og forplejningen.

JV kontakter, Lars Tune og Leif Bach fra jægerforbundet vedr. de kommende arrangementer
på buejægertræffet.

Buejægertræfudvalget tager Ole Mathiesen med til næste år til alle planlægningsmøder.

Pkt. 6 JEH orientere
Der er 490.000,- dags dato i kassen.
Der sendes rykker ud til ca. 200 personer.

Pkt. 7 Der er fo nuværende ca. 1.600 medlemmer i FADB.

Pkt. 8 Kursusdeltagere bedes sendt tilbage til bestyrelsen. (JV)
JV har sendt invitation til samtlige lokalforeninger vedr. skyde-/trimmekurser.
Foreløbig har Stenlille tilmeldt sig.
Der afholdes i alt 5 kurser i 2019.

TLN, spørgsmål til lærebogen skal svare overens med materialet der foreligger på
hjemmesiden.

Pkt. 9 BL informerede at der er blevet jaget en hel del, ikke meget kronvildt, men stadig mere råvildt.
Der afventes, at der kommer et skema for de store vildtarter fra Jægerforbundet.

Pkt. 10 Ny mand til at repræsentere buejagten i udlandet. BLI tager sig af dette.

Pkt. 11 Næste møde den 20 februar 2019.

Pkt. 12 Ole Mathiesen foreslåes som formand for baneudvalget til
Buejægertræffet.
Bornholmerne afholder 10-års jubilæum.