Revideret knivlov

foldekniveI dag blev den meget omdiskuterede knivlov ændret.

Den tidligere lov gjorde det f.eks. kriminelt at besidde, bære eller anvende en foldeknov, som kan åbnes med én hånd. På den måde kriminaliserede man håndværkere, jægere m.fl.

Lovet nu ændret, så vi igen må anvende en foldekniv på jagt.

Bemærk at loven først træder i kraft 1. juli 2016.

Den nye knivlov findes på www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179910

Skriv et svar