Rettelse til teoriprøve

Del indlæg

Rettelse til teoriprøve

Ved netop afviklede bueprøver har flere aspiranter oplevet at få uretmæssig fejl for besvarelse af spørgsmål vedr. regulering med bue. For de fleste har fejlen ikke haft nogen betydning for beståelse, men i de situationer, hvor den har, handler Miljøstyrelsen nu til aspirantens fordel.

Fra Miljøstyrelsen har vi fået følgende svar:
Vi er blevet opmærksomme på, at spørgsmålet om +/- regulering med bue (uden forudgående tilladelse) ikke kan besvares entydigt med ’nej’, da regulering uden forudgående tilladelse jo er blevet tilladt til regulering af mårhund og vaskebjørn ifm. bukkejagten. Der er tale om en ”sær-situation” men alligevel nok til at der ikke kan svares entydigt. Spørgsmålet er derfor blevet slettet og erstattet af et andet, og de aspiranter som har svaret ’ja’ i det pågældende spørgsmål 15 i serie 2, og på den baggrund har fået 3 fejl i den skriftlige prøve og dumper, får godskrevet deres svar og består prøven med 2 fejl.