Referat – lokalformandsmøde

Del indlæg

Referat – lokalformandsmøde

Referat fra lokalformandsmøde 2019 fredag d. 6. sept. kl. 15:00 på Bakkevej 54 Faurholt, 6760 Ribe.

Efter præsentationsrunden konstaterede man, at man ville ønske, at flere var dukket op. Herefter præsenterede et hold fra DGI et forslag til tættere samarbejde. Der blev taget initiativer til fremtidigt samarbejde.
Så diskuterede man samarbejde mellem lokalforeningerne internt og FADB kontra Danmarks Jægerforbund.

Samarbejde med DJ:
De sidste par år har Brian Lisborg og Claus Lind Christensen været i dialog vedr. en form for fusion, som det også blev nævnt ved sidste års generalforsamling.
Claus Lind har underrettet DJ om muligheden og har nu Hovedbestyrelsens tilladelse til at arbejde fremad mod et tættere samarbejde mellem de to foreninger. Der er ikke umiddelbart nogen færdig model eller konstellation.
Brian Lisborg konstaterede, at han gerne ønsker et samarbejde og IKKE en egentlig optagelse, og nævnte at dette kan blive positivt, men samtidig at det nok også kræver en ”lang fødsel”. Brian gættede på at vi ser 3-4 år ud i fremtiden, før det lykkes.
Steffen betragtede et tættere samarbejde som en positiv ting, men ønsker ikke fusion eller assimilering, da DJ ikke er særlig villige til at betale for lokalforeningernes udgifter.
Henrik Hedegaard mente, at en sammenlægning ville være ønskværdig og konstaterede, at det kun er gennem DJ, han mener, vi kan få fremgang, da FADB ikke magter dette selv.
Brian tog forbehold for, at vi skal passe på ikke at falde ned i et sort hul i forbindelse med sammenlægning og lign.
Calle pointerede, at DJ’s holdning er, at FADB er velbeslået, og at de midler FADB kan byde ind med, skal bruges
og IKKE kasseres.
Brian understregede igen, at uden FADB ville der IKKE være buejagt i Danmark, og at vi under ingen omstændigheder må miste politisk indflydelse.
Her var Steffen IKKE enig, men han udtrykte samtidig bekymring for, at skydebaner m.m. ikke vil blive understøttet økonomisk af DJ, og understregede at DJ ikke er gode til at støtte buejægerne økonomisk. Han forudser, at en “ny” bueforening muligvis vil opstå, hvis DJ “drukner” FADB.
Bjarne Olsen udtrykte, at et “nyt FADB” ikke synes skræmmende og ønskede ligeledes samarbejde, med mulighed for at starte forfra, hvis et samarbejde med DJ skulle “drukne” vores forening.
Kim fra Bornholms Buejægere sagde, at på Bornholm SKAL buejægerne være medlem af DJ og fortalte Steffen, at det er deres lokale og egen bueforening, der selv skal dække alle udgifter.

Henrik H. Mente, at buejægerne ikke skal synes, vi er noget særligt og gav udtryk for, at der ikke er fremgang i FADB. Han stillede sig tvivlende over for om FADB kan løfte opgaven.
Brian dementerede dette og oplyste, at vi hverken går tilbage eller er stagneret, hvilket han bakkede op med tal.
Calle mente, at det er ca. 60-70% af buejægerne der er medlem af DJ.
Her pointerede Jan-Ewald, at vi havde været 100 mere, hvis ikke mange instruktører havde fravalgt eller glemt at sende navnene på kursisterne til ham.
Calle fortalte, at DJ er villige til at gøre det attraktivt at blive buejæger.
Steffen sagde, at vores egen reklame og velkomstbrev løfter os op på en piedestal, og fremstiller os som noget, vi ikke er.
Henrik gav udtryk for at et foto af en ung pige med bue, kunne opfattes “mandschauvinistisk” og ikke repræsenterer den brede mængde af buejægere.
Dette blev dog dementeret af Brian, der mener at det nye messeudstyr både er moderne og genkendeligt.
Steffen udtrykte, at det er ærgerligt, at lokalforeningerne ikke selv kan bestemme, hvordan messerne skal se ud og bekræftede, at han ikke havde tænkt sig at bruge det.
Brian spurgte direkte om Svendborg overhovedet ønsker at være en del af FADB.
Dette bekræftede Steffen, at de gerne vil.

Der opstod herefter debat om det nye messelook, hvor Jørgen Vester understregede, at de nye billeder med bl.a. den unge pige sælger buejagten meget bredt og fremhæver, at hans egen datter har nævnt, at netop disse billeder har bekræftet hende i, at buejagt ikke kun var for aldrende mænd.
Herefter stoppede denne debat.

Brian fik afslutningsvis formændenes godkendelse til at fortsætte arbejdet med at finde en løsning med DJ om samarbejde. Han understregede, at alle vil blive informeret når arbejdet begynder at vise resultater.

Henrik spurgte om der sker ændringer med bueprøven, i forbindelse med at man ikke længere behøver at bestå haglskydeprøven for at blive buejæger.
Calle svarede, at DJ ikke har et klart billede af det endnu.
Brian forslog en form for udvidet bueprøve f.eks. 2 dage, hvor aspiranterne lærer mere om anatomi, natur, skudvinkler og anskydninger m.m.

Buxbom præciserede, at der er ca. 200 buejægere på Lolland, men at man i foreningen kun ser omkring 30 af disse.

Man hilste afslutningsvis samarbejde med DGI velkomment. Flere detaljer om dette kan læses i referatet fra generalforsamlingen 2019: https://www.fadb.dk/referat-generalforsamling-2019/