Referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2017

Referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2017

Deltagere til møde var:
Jan Ewald, Tom Buxbom, Brian Lisborg, Thomas Lindy, Jørgen Vester
På Skype, Dennis Havsager, Lars Thune.

Kl. 15.00
Møde med Thomas Lindy Nissen.
Thomas skal kører videre med annoncer og artikler på samme plan som nu, i 2017.
Evaluering af samarbejdet skal være årlig, med deltagelse af bestyrelse og Thomas.
Konkurrence med tilskud fra FADB, Thomas undersøger og kommer med oplæg.
Gerne små konkurrencer fordelt over hele året.
Oplæg til Thomas om at komme med et skriv om FADBs historie.
Visioner for FADB hvad får medlemmerne for pengene.

Kl. 16.00
Tilmelding af kursister til trimmekurser, SKAL være medlemmer af FADB. Ved tilmelding fremover skal medlemsnummer påføres tilmeldingen.

Udstillinger 2017 i FADB.
Steffen Jensen har tre udstillinger, som kommer til at koste sammenlagt ca. 10.000,-
Kim Parking arbejder med materiale til udstillinger og kommer ind over udstillingerne samme med Steffen
Første udstilling kan materiale til stand ikke nå at blive færdigt, med resterende to er det ikke noget problem.
Thomas skriver noget om kommende udstillingsmaterialet.

Evt.
Lønnet arbejde var til diskussion under: Frivilligt arbejde vs. betalt arbejde.
Bestyrelsen diskuterede mulige løsninger, men der blev ikke vedtaget noget, Brian taler med Claus Bo og finder en mulig aftale.

Buejæger træffet 2017
Jan-Ewald gennemgik regnskab fra Buejægertræffet 2017. Regning for maden kan der spares på og kvaliteten ønskes også optimeret. Kuvertpriserne skal være billigere fremover.
Tom tager kontakt til Jønne.

Der bliver taget kontakt til Jakob vedr. Arrangementet.
Af Jan E, små rettelser og justeringer af stedets faciliteter.

Tom kommer med nye tiltag til skydning på banen og oplægget bliver forelagt senere på året.

Lokalskydninger:
Der blev lavet forslag om lokalskydninger, med det formål at klargøre os til årets Buejægertræf.
Forslaget bliver ikke en del af de kommende arrangementer, da der ikke vil være nogen særlig stor tilslutning til dette.

Brian har møde med Lars Thune, Claus Lind Christensen og Dyreetiske Råd den 20.06.2017 på Christiansborg.
Det forventes, at der vil blive svaret på spørgsmål fra Dyreetisk Råd.
Der bliver arbejdet meget på at få de store vildtarter lovliggjort med bue lige nu.

DJ og FADB samarbejdsmøde:
Evaluering af FM
Der var generelt stor tilfredshed med arrangement og en fortsættelse af samarbejdet i 2018 ses der positivt på.
Alle, der deltager ved arrangementet, skal være medlem i FADB eller DJ.
FM i DJ-regi forslås over to dage som buejægertræffet. Skydningerne vil byde på ændring af mål og afstande. De to skydninger bør afholdes med et fælles regelsæt.
Bueudvalget under DJ behandler foreslåede punkter på deres næste møde, uden vedtagning før alle er orienteret.
Dato for næste Bueudvalgsmøde er ikke fast lagt endnu.

Efterlysning af podie til præmieoverrækkelser er ønsket.

OBS. Generelt samarbejde mellem de to foreninger, så tillader den nuværende registerlovgivning ikke, at vi sammenligner de to foreningers medlemslister.
Med skydninger kan godt tillades med flex-tilmelding fra DJ
Løsningsmodel arbejdes der på, men der ikke nogen endelig beslutning herom.

Hvad er DJ økonomiske tilgang til arrangementet? DJ har den holdning at arrangement skal bære sig selv.
Bueudvalget tager dette op og forelægger det for hovedbestyrelsen.

Stort hjortevildt med bue – politisk.
13. juni er der møde i Vildtforvaltningsrådet, punktet er derfor udsat til næste møde, så Dyreetiske Råd kan nå at komme med deres udtalelser.

Claus Lind ønsker at alle inviterede deltager.

Jan Eriksen har bedt Dyreetiske Råd om en udtalelse.

Det er meget vigtigt at holde debatten i et pragmatisk leje.

Lars fremviste nogle spørgsmål til bestyrelsen, med kommentar og uddybning, vedr. effektivitet og fremgangsmåde, når der skydes mod levende dyr.

Spørgsmålene var af særlig god og skarp karakter i forhold til emnet. Der blev brugt nogen tid på besvarelse og refleksion over emnet. Tak for godt input fra Lars.

Mødet sluttede kl. 19.20

Skribent
Jørgen Vester

Sekretær for FADB
Jesper Johansen